Internt referansenummer: 10.09.2010 – A
Kilde:
FEM ÅR – Menn forteller
Innsamlingsleder:Knut Ottem
Utgitt i 1995
(Klikk her for å lese Forordet til boken)

Mer oppmerksomme på fly etterpå

Intervjuobjekt:    
Jakob Osen (1934)

Intervjuer:
Tor-Egil Osen

Strand skole

Jakob var 6 år og sto på butikken, et av de nærmeste husene, da et fly bombet Steinsdalen telefonsentral. Dette skapte stor forvirring på butikken.

Du var på butikken da de bombet sentralen. Var det mye folk der?

Jeg var med mamma på butikken. Mens vi var der, kom flyet og bombet. Jeg forstod ikke hvor alvorlig det var. Det var flere av de voksne som var der som sprang i dekning, i tilfelle de bombet mer.

Var det mange bomber som traff huset, og hvor mange mennesker var det der?

Det var ingen bomber som traff huset. Det var seks mennesker i huset da bombinga skjedde.

Husker du om det kom lege etterpå?

Det var ikke lege i Osen på den tida, så vi måtte helt til Bessaker. Men legen kom for sent.

Hvor var du etter bombinga?

Vi gikk til nabogården der de holdt på med å kjøre frau, så vi havnet i fraukjelleren. Det var flere som var der.

Hvilke bomber slapp de?

De slapp brannbomber og sprengbomber.

Vet du hvorfor de bombet akkurat denne sentralen?

De sprengte denne sentralen fordi den rapporterte om fly som fløy til Namsos og bombet.

Ble andre hus truffet av bombene?

Det ble bare skader på uthuset ved sentralen.

Hvor mange ble drept?

En ble drept momentant, og en annen blødde i hjel.

Hva holdt dere unger på med etter bombinga?

Vi ble mer oppmerksomme på fly, og vi lekte mye med båter nede ved elva.

Når skjedde bombinga?

Det skjedde 21. – 22. april 1940

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.