Internt referansenummer: I-10.04.2020-1
Kilde:
http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm

MOBILISERINGSSTYRKEN FRA LURØY 1940
Av Rune Bang

 

Morgenen den 9. april kom nyhetene om at Norge var i krig med Tyskland og at norske styrker var i kamp. Denne meldingen over radio kom som et sjokk på den norske befolkning. De fleste av fiskerne våre var på denne tiden i Lofoten, men fisket ble her avbrutt og fiskebåtene satte kursen hjem i konvoier. De som hadde vært i tjeneste på nøytralitetsvakt i Finmark siden desember 1939, var knapt hjemkommet før mobiliseringsordren kom.

Lensmannen i Lurøy slo opp mobiliseringsordrer på alle oppslagssteder allerede den 10. april og kort tid senere var lokalbåter oppsatt for troppetransport til Mosjøen. Lofotkarene kom noe senere og de siste møtte 18. april. Da var allerede feltbataljonen, som hadde vært i Finmark, oppsatt og klar til strid. I tiden 17-19. april ble den sendt sørover til Trøndelag for å stanse den tyske fremrykningen. De sist ankomne ble overført til øvelseskompaniet og landvern-bataljonen som begge ble forlagt i området rundt Mosjøen. Mange av soldatene fra Lurøy ble oppsatt i nettopp disse avdelinger, men en hel del var også med i landvernbataljonen.

Det foreligger ingen komplett liste/fortegnelse over de fra Lurøy som deltok i krigstjeneste i 1940. De påfølgende navn her er derfor i stor grad utarbeidet i 1994/95 og da på grunnlag av intervju med noen av «våre» soldater som fortsatt lever. Uten denne hjelp hadde det ikke vært mulig å gi denne «lille» oversikten. For noens del deltok de bare i Mosjøen/Rana-området og var ikke med i aktiv krigshandling. Imidlertid var det mange av disse Lurøyfjærdinger som var med i «det lange felttoget» fra Mosjøen til Trøndelag, og senere nordover via Rana, over Saltfjellet og helt opp til Bjørnefjell ved Narvik. Disse var med i indirekte og direkte krigshandlinger i perioden 17. april til kapitulasjonen den 9. juni i 1940.

Det er all grunn til å     minnes disse soldatene som møtte opp ved Mobiliseringen i 1940, for å yte en best mulig innsats for sitt land. Mye under denne mobiliseringen var kaotisk. Mangelen på befal og utstyr var merkbart. Det samme var at nødvendige ordrer, informasjon og orienteringer sjelden ble gitt soldatene, som derfor ofte levde i det uvisse. Rykteflommen verserte nokså fritt og deres tiltro til de militære ledere var heller dårlig. I utgangspunktet var tross alt alle innstilt på å yte en krigsinnsats for konge og fedreland. At fortsettingen ble nokså ujevn for enkelte, får mange årsaksforhold ta skylden for.

I denne sammenheng skal vi her liste opp de som ble mobilisert, uten å nærmere redegjøre for deres deltakelse. Dette får en eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt, hvis anledningen skulle by seg. Denne lille skrivelse tar ikke mål av seg til annet enn å gi en best mulig komplett oversikt over mobiliseringsstyrken, forhåpentligvis uten for mange feil eller mangler. Såvidt lang tid er gått siden dette fant sted, så det er kanskje uunngåelig å ikke uteglemme noe?

Mobliserte og krigsdeltakere fra Lurøy:

Lovund :                Vigner Olaisen
Klifford Johansen
Charles Olaisen
Oscar Pettersen
Magnus Pettersen
Lorents Juliussen
Linas Larsen
Karly Olsen
Jentoft Angell
Konrad Kroken
Holter Johansen
Arne Berglund
Alfred Kroken

Sleneset :              Kåre Kvitvær, Nord-Solvær
Magnus Martinussen, Nord-Solvær
Johan Andreas Olsen, Oddøy
Evald Martinussen, Nord-Solvær
Hans Martinussen, Nord-Solvær
Rolf Larsen, Nord-Solvær
Arvid Reløy, Nord-Solvær
Einar Antonsen, Spjutøy
Angel Edvardsen, Skarvholmen

Onøy/Lurøy:        Harald Kvalstad, Onøy
Edvard Hansteen, Onøy
Sigurd Edvardsen, Onøy
Alfred Edvardsen, Onøy
Paul Edvardsen, Onøy
Arnleik Gerhardsen, Onøy
Hagbart Kristiansen, Onøy
Anders Indregaard, Onøy
Torleif Nilsen, Klippenvåg
Magnar Pettersen, Klippenvåg
Eilif Pettersen, Klippenvåg
Arnold Nilsen, Klippenv
Odd Nysether, Lurøy
Arnold Arntsen, Lurøy
Osvald Olsen, Lurøy
Lorents Lorentsen, Lurøy
Kato Knutsen, Lurøy
Konrad Guravik, Lurøy
Kornelius Olsen, Knarosvik

Innlandet, sør :

Erling Jakobsen, Haugland
Terje Johansen, Haugland
Kåre Pettersen, Haugland
Klaus Angelsen, Haugland
Ragnar Haugland
Ole Nilsen, Haugland
Erling Angelsen, Haugland
Harald Einmo, Sila
Aksel Jensen, Liamyran
Anders Lien, Lia
Emil (Antonsen) Lien, Lia
Asle Gregersen, Olvikvatnet
Johan Klæbo, Selnes
Berner Vatne, Vassvatne
Erling Vatne, Vassvatne
Kåre Vatne, Vassvatne
Erling Olsen, Haugland
Kjartan Hugvik, Bratland
Jens Tønder, Bratland

Innlandet, nord :

Lindolf Iversen, Tonnes
Einar Iversen, Tonnes
Bjarne Østrem, Tonnes
Sverre Ødegård, Konsvikosen
Sigfred Karlsen, Konsvikosen
Jakob Osmo, Konsvikosen
Erling Aspdahl, Konsvikosen
Einar Pedersen, Kvina

Kvarøy:                  Emil Nilsen, Ytre Kvarøy
Max Ferdinand Johannessen, Ytre Kvarøy

Totalt deltok altså 69 soldater fra Lurøy ved mobiliseringen i aprildagene 1940, hvorav mange som nevnt var med helt til kapitulasjonen den 9. juni. En hel del     av disse bestemte seg imidlertid for å dra hjem i perioden 11. – 17.mai, under de til dels kaotiske forhold ved retretten i Mosjøen/Rana-området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *