For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.


Kilde:

Namdal Historielag (link til hjemmeside)
Årbok for Namdalen 1977 side 106
Skriftstyrar: Kolbjørn Gåsvær
Ved HR.

Munnrapp 10-åring frå Overhalla

Ho Marjane va og i olom, og som henjes, hain Svein, va og te å fortæl og te å få sveng på ei historie.

Hain fortæld ein gong om da hain va gjetargut på ein gåol oppi bygden. Det må vel vara snart 80 år sia no, og hain va på gåoli heiel åore og va me i altslags arbe.

Hosbonsfolkje ha og lignende på seig fer å vara nokolite vindskipli og alt skoil nøøtast så leng det hang i hop.

Hain Svein fortæld:

    ”De t va straks ferri jul, eig sto på skjytt-gåoli og saga ve, og ha fått på meig ei boks og det dem kailla stortrøy, som ha vorri husbon sin ein gong i tin, og klean va nokolite fer stor åt ein tiåoring. Det va inmarri sterk austavind deder dan, og klean slong ikreng meig, som om dem ha hanga på ein staur. Så kom a mor og skoil sjå om meig. Da a kom bortåot stoppa a og såog på meig, og så sei a: – God dag, å-e det du Svein, eig trudj det va nokko dem ha sett opp fer å skrem føggeln, eig.”

For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.