Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten

Niels Albert Vogt Tonning

(Ordførerne i Ålesund)

Niels_Albert_Vogt_Tonning

Maler/Illustratør ukjent.

Niels Albert Vogt Tonning født 27. november 1814 på Steinvågneset, sønn av postmester, senere også tolloppebørselsbetjent Peder Olsen Tonning og Johanne Marie Stub.

N. A. V. Tonning ble 1838 vraker, måler og veier i Ålesund og var dessuten konstituert som toll-oppebørselsbetjent for sin far, også etter dennes død, i 2 ½ år. I 1847 ble han undertollbetjent i Kri-stiansund tolldistrikt, 1860 overtollbetjent i Arendal, 1862 i Bergen og i 872 i Haugesund, der han også var forrettende tollkasserer.

I 1860 ga han ut «Mercantil Calender for Norge» — en samling av de mange lover, bestemmelser m. v. som tollvesenet hadde å iaktta og påse overholdt, visstnok det første forsøk på en samling og ordning av dette mangfoldige stoffet. Kalenderen inneholdt også fortegnelse over tolletatens embetsmenn og undertollbetjenter i 860 og en fortegnelse over norske fyr ved begynnelsen av samme året. Den 28. mai 1881 tok han avskjed.

N. A. V. Tonning betegnes som en usedvanlig dyktig mann, men kjent for sin skarpe tunge og penn. Han døde i Kristiania 12. juni 1897. Gift med Margrete Christiane Rønneberg.

Ordfører 1841, 1842, 1844. Varaordfører 1843.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *