Internt referansenummer: 23.07.2009 – A
Kilde:
Gamle arbeiderboliger i Østfold
Av:Harald Hultengreen
Tegninger:Terje Tjærnås
1984
ISBN 82-90570-00-7
Klikk her for å lese forordet

Nokkedalen og Hov

Nokkedalen og Hov i Idd virker for utenforstående som et lite tettstedsområde og er det vel også i dag, men det ble i sin tid trukket en skarp grense mellom de to.

I Nokkedalen overtok British Norway og startet stordrift rundt århundreskiftet og bygde boliger til sine arbeidere. På Hov var det N.S. Beer som hadde virksomhet og som sørget for boliger.

De to firmaene hadde dessuten hver sin brygge nede ved fjorden.

Driftsmåtene skilte også de to firmaene sterkt fra hverandre. Beer drev på gammeldagsvis. British Norway anla etter hvert landets eneste maskinstenhoggeri. Murrestene etter hoggeriet kan fortsatt sees og planet hvor virksomheten foregikk snur bussen på i dag.

Da virksomheten gikk for fullt i Nokkedalen og på Hov hadde Beer 12 arbeiderboliger og British Norway 7.

Mange av disse står der fortsatt men endel er borte. Beer hadde bl.a. to store arbeiderbrakker nede ved sjøen. Den ene inneholdt 8 leiligheter på et rom og kjøkken og det andre fem slike leiligheter. Disse to husene var av tømmer og ble revet like etter 2. verdenskrig, merket forsvarlig, lastet på prammer og sendt til Nord-Norge for å bli boliger i krigsherjede områder. I dag er det vel ingen på Hov som vet om husene ble gjenreist der nord.

En annen stor arbeiderbrakke var i bruk til den brant i 1981. I denne brakka var det fire leiligheter på et rom og kjøkken, foruten to kvistleiligheter.

Et par plasser i skogen er også borte på grunn av brann, men ennå finnes syv av husene Beer-arbeiderne bodde i.

Hovsveien 168 f.eks. inneholdt tidligere ikke bare fire leiligheter, men også møtelokale for fagforeningen.

Nabohuset omtrent tvers over veien ligger faktisk på Nokkedalens grunn, men det var formannsbolig for N.S. Beer og ga rom til to familier.

gamle_arbeiderboliger-side0027a

Tegning: Terje Tjærnås.                                                                                                                          Hovsveien 111 ligger nede i Hovsdalen. Vanligvis bodde det store familier i dette huset.

Ordet Nokke kommer trolig fra det oldnorske Nokkvi som betyr båt. Sammenhengen finner en i at mange av gårdene nær fjorden hadde teiger ned til sjøen slik at de hadde tilgang dit via egen grunn.

Nede i hva en vel kan kalle Hovsdalen, ligger det to mindre, men likevel forholdsvis store arbeiderboliger. Dette var eneboliger, og ble brukt av store familier.

Om det i tidligere tider ble arbeidet hardt og lenge på de enkelte «betene» som stenhoggerne fant seg rundt i området, ble søndagene respektert. Det fortelles at familiene ofte slo seg sammen nede i strandområdet. Ungene lekte, mannfolkene pratet fag og konene diskuterte sine daglige problemer.

Av husene som British Norway bygde skiller Hovsveien 95, 97 og 99 seg ut ved å være lite endret.

gamle_arbeiderboliger-side0027b

Tegning: Terje Tjærnås.                                                                                                                                   Fire leiligheter har det vært i Hovsveien 95. Forretning har det også vært her.

Nr. 95 og 97 er i det store og hele like. De er på omtrent 8×12 meter og tilnærmet i 1½ etasje. Hvert hus har fire leiligheter. I nr. 95 har det dessuten også vært forretning.

Nr. 97 er mindre og heller ikke meget endret, men antall leiligheter i disse husene er selvsagt redusert i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.