Internt referansenummer: 18.08.2009 – A
Kilde:
Attarklang fra gammeltida
Folkeminne fra Beiarn I
Av. E. Vegusdal Eriksen
NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 72
NORSK FOLKEMINNELAG, Oslo 1953
Sverre Kildahls Boktrykkeri, Oslo
Klikk her for å lese forordet som også inneholder kildehenvisninger

 

Nøkørse (Nødkorset)

Nøkørse brukte de for å trygge seg mot vondemaktene og den nød de voldte menneskene. Av dette fikk det så namnet sitt. Dette korset blei skåret inn i veden der det skulle stå, helst over fjøsdøra. Folk hadde den tru når det gjaldt nøkørse, at den som skar det, ikke måtte løfte stålet (kniven) av bordet det blei skåret inn i, om det skulle ha den rette makta i seg mot vondskapen.

Etter overleveringa var nøkørse ikke et vanlig kors, men den eine tverarmen var litt lengre enn den andre, og ikke var det i vinkel heller, men lå litt på skrå. Det var små sløyfer ytterst på endene der de snudde kniven under skjæringa. Det finnes ikke slike nøkørs att i bygda så vidt en vet, men Aksel Christoffersen så en gang et slikt kors som en mann viste ham for mange år sia, og da snakka de om det. Derfor kunne han huske det og tegne det opp. Det så ut som et slags pentagram som ikke var heilt symmetrisk utført. De gamle tok det vel ikke så nøye, og det utvikla seg nok en slags bygdetype av dette korset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.