Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte IV

Nordbygaten 35

nordbygaten_35_iv_side_57.jpg


Utgaat fra Vikværingplassen ved skjøte 1826 fra slakter Anders Norby, Norbygatens eponym, paa 14 maal jord til gartner Ole Ilsaas for 1200 spd. Efter ham kom i 1829 baker Amund Knudsen og i 1837 den danskfødte gartner Carl Christian Jenssen (1795-1856), som bygget murhuset og fra 1826 hadde kjøpt tilstøtende jordvei, i alt 35 866 alen. Han drev stort handelsgartneri og var exercermajor i Borgerkorpset. Enken fortsatte til 1873; derefter sønnen Adolph Jenssen (1826-1907). Kort efter frasolgte denne en række byggetomter til Bredgaten og Motzfeldts gate, som krydser den store løkke, og i 1877 vaaningen med 1 800 alen til skrædder Alexander Hansen for 20 000 kr. – I haven sees enkefru Oline Jenssen og hendes svigerdatter Sophie Jenssen, f. Paludan.

H. N. Berg (1836-1879), kobberstikker og tilsist sektionschef ved Norges geogr. Opmaaling, hadde talent som maler, men dyrket kunsten i stilhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *