Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Norddalen (Gårdsinformasjon)

I middelalderen het gården Dalen, men den har senere blitt delt, og ene gården fikk navnet Nordalen. I Norske Regnskaps- og Jordebøker i 1520-årene finner en begge gårdene. Bjørn på Dallen betalte kronens landskyld med ½ våg fisk. Ener i Nordallum hadde mange skatter å betale. Således 3 lodd sølv og ½ mark, 2 våg fisk i rorskatt og ½ mark i barnepenger.

Christopher Nordalen er den første gårdmann som er kjent på 1600-tallet. Bare den ene gården var befolket. Etter Christopher og før sønnen Paul ble leilending, lå hele Nordalen øde og forlatt. Således er det ikke oppført noen oppsittere her i folketallet for 1664. Begge gårdene ble lagt sammen da Paul Christophersen overtok. Han levde til 1676, det året ble nemlig boet etter ham registrert. Enka var Anne Mogensdatter og i skiftet oppgis tre barn: Christopher, Ragnhild og Marit. Om sønnen, som da i mange år har drevet gården, heter det at «han sørger vel for sin svake mor». Christophers sønn Lars fortsatte driften av gården, og etter hans dager ble hans sønn Lars Larsen bygselmann til 1790. Han var gift med Margrete Christophersdatter, f. 1726. De to var visstnok søskenbarn, men noe sikkert vet en ikke om det, da kirkebøkene ikke går så langt tilbake. Deres sønn, Christopher Larsen, f. 1760, overtok Nordalen i 1790. Eier av gården var da Gabriel Koch, som i 1778 hadde overtatt den ved skjøte fra Oluf Bager i Trondheim. Han var gift med Mille Røgh.

Christopher Larsen var gift med Anne Olsdatter, f. 1771, og deres eneste sønn het igjen Lars, f. 1791. På gården bodde også Christophers halvbror, Hans Andersen, f. 1778. Både Chistopher og Anne døde i 1802. Hans Andersen stilte som betingelse for å overta bruket, at han fikk bygsle hele Nordalen. Dette kunne landherren ikke gå med på. Han kunne bygsle den til to leilendinger, men helst ville han dele Nordalen i tre bruk. I denne tiden var det stor pågang fra folk som ville ha jord og samtidig også skaffe seg husvær til familien. Til Nordalen kom da Elias Hovart som fikk dele gården med Hans Andersen.

Hovart overdrog sin bygsel til Johannes Pedersen i 1809, og han drev gården som leilendingsbonde i 37 år. Da fikk sønnen Jens Johannesen fortsette, men det ble bare fire år han fikk være her. Da ble Nordalen solgt. Også naboen Hans Andersen satt lenge som gårdmann, i 41 år. Da bygslet P. A. Koch denne gården til Halvard Sevaldsen i 1844.

Peder Carstensen het han som i 1850 kjøpte Nordalen av P. A. Kochs bo. Han var gift med Beret Jonasdatter. Deres barn var Hanna Serina, Julianne Marie, og Regina Lorentina. Etter Peder var det skifte i 1860, og enka giftet seg andre gangen med Peder Eriksen. Fem år senere var Beret enke igjen, og hun overdrog gården til Benjamin Pedersen Øen. Han solgte Nordalen i 1883 til Elias Olsen.

I 1856 ble plassen Nordalsvika bygslet til Johan Hansen.

*     *     *

Som omtalt i bind 2 ble strandsetet Norddalen delt i to parter i 1846. Halvor Sevaldsen hadde bygslet halvparten i 1844 og Jens Johannesen andre halvparten i 1846, etter delingen. Peter Andreas Koch var eier. På boskiftet i 1856 etter hans død ble de to partene igjen slått sammen og Peder Carstensen fikk skjøte på gården, gnr. 43, bnr. 1. Plassen Norddalsviken — som senere ble kalt Skjeldamvik — festet Johan Hansen i 1856.

Peder Carstensen levde til 1860 og enka Beret Jonasdtr. fikk hjemmel på gården i skifte etter mannen. Gården solgte hun til Benjamin Pedersen Øen i 1865. Han var f. 1820 på Hitra og kona het Ingeborg Gabrielsdtr., f. 1814. Johan Antonsen, f. 1860, var deres pleiebarn. Her losjerte Sten Olsen, f. 1845 og kone Anna Gjertsdtr., f. 1844. Barna deres var: Martin f. 1869, Jensine f. 1872 og Gabriel f. 1875.

Under Norddalen lå plassene Skjeldamvik og Bekkedal. I pantebøkene finnes ingen bygselseddel tinglyst vedkommende plassene. Men i folketellingen for 1875 finnes de oppsittere som var der da. I Skjeldamvik var Johan Hansen husmann, f. 1823, hans kone het Gurine Johannesdtr., f. 1824, og de hadde to sønner, Gunerius f. 1843 og Adolf f. 1845. Videre oppgis som Johans barn: Sofie f. 1857 og Marie f. 1860. På Bekkedal plass bodde Johan Andreassen, f. 1849, og kone Pauline Petersdtr., f. 1850. Barna deres var: Peter f. 1870, Johan Jørgen f. 1872 og Karen f. 1873. En inderstfamilie hadde husrom på plassen: Peter Hansen f. 1849 i Lade sogn, Strinda, og kone Karen Petersdtr., f. 1854 på Viggen i Børsa. Deres eldste barn Anna Olise f. 1875.

Eier av Norddalen i 1891 var Elias Olsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *