Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Nordre del av Frognerjordet

nordre_del_av_frognerjordet_x_side_62.jpg

Enda et bilde som Grüner har tegnet fra Frogner, denne gang av den gamle gårdveien ut til markene lengst nord. En kan ennå finne levninger av den i en spaservei som idag riktignok fører nærmest ut i det blå. De to haugene vi ser antydet på hver sin side av veien står oppført på gamle kart som Hestehaugene men i dette århundre har de neppe vært kjent som annet enn Gratishaugene. Nedenfor til høyre ligger nemlig Frogner Stadion hvor vel aldri et noenlunde selebert idrettsarrangement har vært avviklet uten at haugene har vært svarte av tilskuere som manglet billett. Den store bygningen i enden av veien er eldste delen av Elektrisk Bureau, oppført etter tegninger av arkitektene Ekman og Smith og siden om- og påbygget fullstendig under ledelse av arkitekt Kristian Biong. Kloss til høyre for fabrikken skimtes en husgavl som hørte til Middelthuns gate 15. Dette var en brunmalt Schweiser-villa som i 1937 måtte vike plassen for et 7-etasjes kontorbygg oppført på grunnlag av planer fra Gunnar Schultz.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *