Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Nordskaget (Gårdsinformasjon)

I gruppen av gårder som ble matrikulert som egne gårder i 1723, er også Nordschaget. Anders het den første leilendingen, men en kjenner ikke til noe om ham. De to sønnene hans, Nils og Daniel, festet Nordskaget etter foreldrene.
nordskaget_-_parti_fra_nordskaget
Parti fra Nordskag.

På plassen Nordskagneset var det skifte i 1779 etter kone Anne Torstensdatter. Hun hadde først vært gift med Ole Nilsen og overlevde ham. De fikk bare ett barn, Birgitte, som var f. 1751. Andre gang giftet Anne seg med Ole Larsen, og deres sønn Lars var f. 1769.

Folketellingen 1801 oppgir to huslyder på Nordskaget og en husmann. Nils Andersen, f. 1739, kone Berit Clementsdatter, f. 1749. Barna var: Anders f. 1777, Arnt f. 1780, Kornelia f. 1783, Karen f. 1785, Elen f. 1788, Rasmus f. 1792 og Berit Maria f. 1795. Karen ble gift med Søren Pedersen Flatval, Kornelia ble gift med Nils Henriksen Flatval.

Andre gårdmannen var Daniel Andersen, f. 1749 og gift med Anne Andersdatter, også f. 1749. Deres barn: Andrine f. 1785, Johanna f. 1789, Birgitta f. 1792 og Kristianne f. 1794.

Så var det husmannsfolket: Anders Larsen, f. 1755, og kone Anne Johansdatter, f. 1761. Barna var: Berit f. 1783, Lars f. 1785, Erik f. 1788, Johan f. 1790 og Olava f. 1795.

Anders Nilsen fortsatte etter faren som gårdmann fra 1811. Så hendte det ikke større ting her på gården før i 1831 da Lorentz Riiber solgte halvparten av eiendommen til grosserer Bing. Året etter ble det auksjon på andre parten, og Bing sikret seg også den. Han solgte i 1838 halvparten til Jens Andersen og andre halvparten til John Mikkelsen. Da brukene i 1842 ble skyldsatt, ble gården til Jens kalt øvre Nordskag, mens gården til John kalles nedre Nordskag.

I 1845 skjøtet Mikkelsen halvparten av sin gård tilbake til Bing. Også andre gården, som Nils Isaksen ble eier av, gikk tilbake til Bing i 1850 fra Isaksens bo. Bing solgte denne parten samme året til Andreas Lorentsen. Bing solgte den første gården (nedre) til Christopher Engelsen i 1852.

Øvre Nordskaget ble i 1863 overdratt til Tobias Mikkelsen Lervik. Han kjøpte gården på auksjon. Kort tid etterpå overdrog han gården til Kristian Johannesen. Etter hans kone, Jensine Andreasdatter. var det skifte i 1884. Datteren Anna var gift med Anton Johansen Espenes, Johanna var gift med Jens Kristiansen Håvik, Sofie gift med Johan Petter Andreasen Åkvik, og tre barn var da ugifte: Justa, Adolf Elias og Cato.

*     *     *

Da grosserer Bing i 1833 holdt skylddeling på Nordskaget, ble Nordskagneset fraskilt og solgt til Nils Isaksen. Selv satt Bing med to parter Nordskaget i ytterligere fem år, da solgte han disse: Øvre Nordskaget til Jens Andersen og Nedre Nordskaget til John Mikkelsen.

Øvre Nordskaget, gnr. 15, bnr. 2, ble solgt på auksjon i 1863 og kjøpt av Tobias Mikalsen Lervik. Men han var bare en «betingingsmann» som forhandlet med gårdselgere ved frivillige salg på vegne av interesserte kjøpere. Her var han også frempå som kjøper på auksjon. Samme år overdro han skjøtet på gården til Kristian Johannesen, og han og kone Jensine Andersdtr. kunne nå bygge sin fremtid her. Og det gikk godt med dem i 20 år. Da var det at Jensine Nordskaget døde i 1884. Kristian Johannessen var f. 1836 og kona Jensine f. 1837. Barna deres var Anna f. 1857, ble gift med Anton Johansen Espnes, Johanna f. 1859, som ble gift med Jens Kristensen Håvik, Sofie f. 1864, gift med Johan Petter Andreassen Årvik, Adolf f. 1865, Hans f. 1867, Gusta f. 1873, Elier og Kato.

Kristian Johannesen Nordskaget satt med gården i 11 år etter at kona døde. Så i 1895 bestemte han seg for å avstå gården og delte den ved offentlig skyldsetning mellom sine sønner Adolf, Kato og Elier. Den sistnevnte var ikke oppgitt i skiftet etter Jensine Nordskag.

Adolf K. Nordskag på bnr. 2 døde i 1904. Han var gift med Anna Enoksdtr. og deres barn var Julian Marselius, Inga Ovidie, Jensine Berntine, Enok Kornelius og Agnette Alvilde.

Bnr. 1 var gården som grosserer Bing i 1850 solgte til Anders Lorentsen. Han var f. 1818 og kona Anne Margrete (Grete) Johansdatter Tuvnes f. 1834. Hun gikk seg vill i uvær på Frøya i 1893 og omkom. Barna deres var: Anton f. 1855 og hans kone het Karoline. Lorents f. 1858 og han ble gift med Anna Nilsdtr. Eline f. 1861 og ble gift med Oluf Berg, Titran. Otte f. 1865, gift med Anna Adolfsdtr. Ludvik f. 1869, gift med Maren Nilsdtr. Johanne som ble gift med Johan Ellingsen Kjærvågsund, Martha som ble gift med Hans Ulrik Hammeren, og så den yngste som het Martin.

Skifte etter Grete ble holdt i 1895 og det ble da ordnet med hjemmelsbrev på gården til sønnene Ludvik og Otte Andersen. Parten som Ludvik fikk utlagt og skyldsatt fikk navnet Rabben og bnr. 6.

På skiftet etter Anders Lorentsen kan en se at tre datterbarn, nemlig barna til Mathea og Hans Hammeren, var tilstede. Deres navn var Johan og Sofie og Marine.

Videre finnes et skjøte fra Lorents A. Nordskag og hustru Anna til Amanda Otelie Valvåg på hus på plassen Kåvik i 1930.

Nedre Nordskaget bnr. 3 overtok Engel Sørskaget, senere sønnen Kristoffer Engelsen, ved skjøte fra grosserer Bing i 1852. Kristoffer Engelsen var f. 1825 og hans kone Marie Nilsdtr. f. 1819 i Åfjord. Barna deres var: Eliseus f. 1853, Oline f. 1857, Karl f. 1859, Kristian f. 1863 og Halvor. En ny delings- og skyldsetning foregikk her i 1911 under storskiftet. Den utskilte part, bnr. 7 ble kalt Berg og ble overtatt av Kristoffers datter Oline og hennes mann Andreas Larsen Nordskaget. Skiftet etter ham ble holdt i 1913, og i 1929 solgte Oline gården til Karl Kristiansen. Samme år skjøtet Oline Kristoffersdtr. også bnr. 13 til Åshild Oskarsdtr. Brevik. Bnr. 9 kalt Sten ble fradelt dette bruk til Martin Nilsen Sten i 1917. Så foregikk en fradeling i 1928 og skyldsatt et nytt bruk, Solberg, bnr. 12, som ble kjøpt av Anton Kristiansen Skarsvåg.

Kristian Kristoffersen Nordskag mistet i 1912 sin kone Anna Margrete Hansdtr. Deres barn var: Halvdan Kornelius, Karl Alfred, Bastian Konrad, Olga Agnette, Karlott Pernille og Borghild Kaspara. Kristian Kristoffersen fikk igjen hjemmel på bnr. 3 på skiftet etter Jensine Mathilde Antonsdtr. i 1919. Arvinger var Joar og Johnny Adolfsen Husvik og Anna Alvilde Kristiansdtr. og Harald Kristiansen. Kristian Kristoffersen var også eier av bnr. 10, Solbakken, med skjøte i 1921. Ved auksjon i 1926 ble Kåre Hansen Solbakken eier.

Bnr. 5 mottok Jørgen Elier Kristiansen Nordskaget på skiftet etter hans far, Kristian Johannesen, i 1895. Enka var Johanne Johansdtr., og barna het: Jørgen Elier, Augusta Anne som var gift med Anton Johansen Husvik, Sofie som var gift med Johan Andersen Kløven og Adolf som ble gift med Anna Enoksen Kverva. Gården gikk visstnok i Anton Annaniassens navn en tid, til Ole Ervik kjøpte den på auksjon i 1916. Så ble igjen Anton Annaniassen eier og han leverte gården til sin sønn Alfred Martin Antonsen i 1922. Det var samme året som Frøya Samvirkelag førte opp en vånebygning til butikk og en brygge her på gårdens grunn. Videre ble br. 11, Stranda, frasolgt til Julian Volden i 1927. Endelig ble fraskilt denne gård i 1915 en part kalt Myren, bnr. 8, til Iver Edvardsen.

Kato Kristiansen var første gårdmann på bnr. 4, en gårdpart han overtok på skiftet etter sin far Kristian Johannesen Nordskag, og skyldsatt i 1895. Kristian var muligens gift to ganger, hans annen kone het i såfall Johanna Johansdtr., nevnes som enke etter Kristian Nordskaget. Julie Kristiansdtr. var vel datter av annet ekteskap. Med gården fulgte også en Vé-part i ei stue på Kya, kalt Kyastua. Kato Kristiansen var gift med Dina Mathilde Fillingsnes, hun døde i 1919. Barna deres: Charles Joar, Edvin Josef, Arne Emil, Kåre Dagfinn, Reidun, Sverre, Trygve og Margit.

Kato Kristiansen var 3. gang gift med Dinas søster, Olga Johnsdatter Fillingsnes, og deres barn var Dina, Johan, Kåre, Kitty, Guttorm og Walter.

Det ble Kåre Nordskag som overtok gården i 1927.

Plasser under Nordskag og Kverva:

Hullet med Nikolai Larsen som husmann, f. 1831, og kone Karen Jensdtr. f. 1840. Deres barn: Lorents f. 1866, Jens f. 1869, Kornelius, Margrete f. 1871, Kristian f. 1875 og Augusta f. 1878. Her bodde som losjerende inderst Markus Johansen, f. 1839, og kone Lorentse Aleksandersdatter f. 1839 på Ørland. Denne plassen lå under Kverva.

Plassen Stien var bebodd av Annanias Johansen, f. 1844, og kone Inger Andersdtr. f. 1848. Barn: Hanna Ulrikke f. 1868, Adolf f. 1873 og Anna Eline f. 1874.

På den andre plassen Stien var Nils Olsen husmann, f. 1842 i Hemne, og kone Maria Johansdtr. f. 1846. Barn: Olise f. 1869, Martin f. 1871 og Nikoline f. 1874. Hans annen kone het også Maria og barn i dette ekteskap var Marina f. 1892, Kristine f. 1896 og Ole f. 1900.

Båtvik plass: Husmann Andreas Nilsen f. 1831 og kone Karen Magnusdtr. f. 1837. Barn: Nikoline f. 1863, Karl f. 1864, Anna f. 1868, Adolf f. 1874 og Kornelius.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *