Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Nordyrø (Gårdsinformasjon)

Fredrik Olsen overdrog halvparten av eiendommen Nordyrø til sønn Iver Olaus i 1860. En skylddeling ble holdt i 1868, idet Iver Fredriksen frasolgte en part til Elias Johansen Bådvig. Året etter fikk Iver Fredriksen auksjonsskjøte i Fredrik Olsens bo. (Se ellers under Sulen og Dyrø.)
nordyr

I 1873 ble skifte holdt etter husmann Erland Andersen Varden under Nordyrø, hvorved enka Ragnhild Rasmusdatter fikk heimel på hus og løsøre.

En skyldsetning samme år foretok deling av løpenr. 305 l og 305 o — den første part var 5/6 av eiendommen, med Jakob Kristoffersen som eier. Den andre parten overtok Søren Fredriksen Skaget.

En annen plass Skaget er nevnt i 1869. Rastine Hansdatter, som var enke etter Iver Paulsen, giftet seg igjen med Hans Kristian Kristiansen. Etter første ekteskap fikk hun heimel til bygningene på plassen og løsøre. Hun hadde to sønner: Hans Petter Iversen og Karl Andreas Iversen.

På Seteren bodde 4 familier i 1801. Mikkel Mikkelsen, f. 1734, og kone Berit Pedersdatter f. 1731.

Johan Mikkelsen f. 1725, bodde til leie, hans annen kone Brynhild Larsdatter, f. 1741.

John Johnsen f. 1761 og kone Marta Hansdatter f. 1752 — fostersønn Andreas Pedersen.

Lars Nilsen, bodde til leie, f. 1756, og kone Olava Olsdatter, f. 1771 — barn Ingeborg og Ole, f. 1793 og 1800.

I 1855 ble Seteren kjøpt av Ernst Eriksen, Evert Hansen og Iver Iversen. Iver var gift med Peternella Engelsdatter. I 1882 overdrog de heimelen til sønn Iver.

Lorents Eriksen og kone Jensine Jensdatter hadde sin heim på Seteren. De fikk datteren Anna Jensine. Heimelen gikk til Jensine i 1867 etter mannens død.

I 1882 ble det inngått forening mellom eierne og brukerne av Seteren angående grenser og merker, etter utskiftningen mellom gårdene Seteren, Hullet og Nordyrø over felles utmark 15/4 1878—12/11 1881. Delingsforretning var også holdt i 1860 mellom Fredrik Dyrø, Evert og Ernst Seteren, Ole Hullet, Enok Hullet og Iver Kvalvær.

Enok Kristoffersen kjøpte plassen Hullet i 1855. Etter hans død overtok Johanna Haldorsdatter heimen i 1862. Deres barn: Hans Edvard, Anton Kristian og Erik Kristian. Johanna giftet seg igjen med Olaus Aleksandersen, og de fikk sønnen Johan Ulrik. Etter Johannas død overtok Hans Edvard bruket i 1864. Ole Olsen Hullet mottok skjøte på sin part fra Lossius og Møller i 1860.

Hans Edvard Enoksen overdrog sin eiendom til Ole Andreas Kristoffersen i 1868.

Ole Olsen overdrog sin part i 1881 til sønnene Berntinus og Anton.

*     *     *

Norddyrø var plass under Sulen, således kan en se i panteregistret at Fredrik Olsen fikk bygselbrev på Norddyrø av Johan P. Koch. Han var husmann til 1851, da panteboken viser: «Norddyrøen fraskilt Sulen til Fredrik Olsen.» Det året kjøpte han Norddyrø for 340 rdlr. Skjøtet ble utstedt i 1853. Så ble gården delt og plassen Båtvik fraskilt med skjøte til Elias Johansen, og Fredrik Olsen overdro halve gården til sin sønn Iver Fredriksen. Den andre halvparten overtok Iver ved auksjonsskjøte i 1869. Delingsforretning av utmark mellom eierne av Norddyrø, Sæteren og Hullet foregikk i 1871, og utskiftning av disse gårdenes felles utmark skjedde i 1877—1881.

Iver Olaus Fredriksen Norddyrø som var eier av gnr. 59, bnr. 1, var f. 1839 og hans kone Jensine Petetrsdtr. f. 1827. Barna deres var: Peter f. 1869, Julian f. 1871 og Karl f. 1873.

Båtvikplassen var strandsittersete under Norddyrø og fulgte så bnr. 2 ved salget av Båtvik til Elias Johansen. Husmann på Båtvikplassen var Andreas Evertsen, f. 1858. Inderstfolk var Ole Henriksen f. 1846 og kone Margrete Johansdtr. f. 1843 i Ytterøy. Deres barn var: Anna f. 1869, Tøker f. 1871 og Gustav f. 1874.

Plassen Varden tilhørte også Norddyrø og lå under bnr. 1. Husmannsfolk der var Adolf Andreasen f. 1847 og kone Mette Petersdatter f. 1845. Barn Martin f. 1873 og Anton f. 1875. To pleiebarn: Kristine Knudsdtr. f. 1865 og Johan Jørgensen f. 1869. Peder Steffensen f. 1800 på Byneset var inderst på plassen. Hans kone var Martha Andreasdtr. f. 1816. En sønn Anton f. 1853. Denne plassen solgte Iver Fredriksen til Karl Fredriksen i 1913 og Varden fikk da bnr. 3.

Bnr. 1 solgte Iver Fredriksen til Peter Fredriksen og Marine Iversdtr. med mann Martin Johansen i 1913. Videre ble Fjølværet fraskilt som eget bruk i 1920 og gitt bnr. 4.

Elias Johansen Båtvik som fikk skjøte på gårdparten Båtvik, bnr. 2, var Fredrik Norddyrøs svigersønn. Elias Johansen Båtvik var f. 1842 og kona Ingeborg Fredriksdtr. f. 1847. Barna deres var: Abelone f. 1869, Julian Gunerius f. 1871 og Iver Elias f. 1873. Elias Johansen hadde vært gårdmann her i 50 år da han i 1919 leverte gården til sin sønn Iver Eliasen. Han satt med gården bare få år, da han solgte den til Kristian Jensen Sørdyrø i 1923. Ved skyldsetning samme år ble Østrum, bnr. 5, fraskilt som eget bruk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *