Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Økern gård

okern_gaard_x_side_40.jpg

Navnet forteller at gården må være en av de eldste i Aker, men det tidligste dokument vi har om den, er først fra 1279. Mot slutten av mellomalderen ble Økern delt i to bruk som imidlertid ble slått sammen igjen som kirkegods. 1679 fikk statholderen Ulrik Fredrik Gyldenløve skjøte på gården, men solgte den snaue to år senere til magistratspresident Lauritz Jakobssøn Falch. Lauritz Jakobssøn beholdt imidlertid gården ikke en gang så lenge som en måned, men solgte den straks videre til proviantforvalteren på Akershus, den rike sønderjyden Paul Peterssøn Vogt.

Økern ble derpå på en vis i Vogts familie helt til 1785 da generalauditør Ole Christopher Wessel, dikterens bror, kjøpte gården. Wessel solgte videre ni år senere til assessor Peter Collett, og i 1811 overtok den initiativrike industrimann Ludvig Mariboe Økern. Etter 1817 led Mariboe så betydelige tap på sine fabrikker at han måtte flytte for noen år til Sverige og Økern ble solgt. 1831 greide Mariboe likevel å kjøpe gården tilbake og han bodde så der til sin død i 1841. Økern var alt da stykket opp sterkt og oppstykkingen fortsatte etter hvert som byen vokste. Det var derfor en temmelig innskrumpet eiendom som Oslo kommune overtok ved skjøte av 7. mai 1938, og hovedbygningen fra 1710 var da brent seks år tidligere. Den skimtes oppi bakken på Eckhoffs bilde og var en bred toetasjes tømmerbygning med avvalmete gavler og stående panel. Et av værelsene hadde malte rokokko-dekorasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *