Av bonde Jon Leirfall
Hentet fra Årbok for 1970, 48.årgang
Nord-Trøndelag Historielag
Redaktør: Gudmund Leren
Steinkjer Trykkeri A.S 1971


Ølboller fra Stjørdal i Nordiska Museet

    INNSKRIPTENE GIR MER ELLER MINDRE GODE RÅD


I NORDISKA Museet i Stockholm finnes en masse ting som er kommet fra Stjørdalen. Den oppkjøperen som reiste omkring i 1885 var særlig interessert i å få tak i vakre seler og borgreitrær, men ellers ser det ut som om han har lagt an på å kjøpe så mange ølboller som mulig. Av disse finnes det i alt 23 fra Hegra og Meråker.

Sammenlikna med de rosemalte og delvis utskårne bollene fra Austlands-dalene glimrer jo ikke stjørdalsbollene noe særlig. Innvendig kan det være ganske vakker maling, men ellers er det helst størrelsen bollene som stjørdalingene har lagt an på å imponere med.

Det som har mest interesse er vel innskriftene langs kanten og den filosofi som utfolder seg i disse.

Mange av disse innskriftene innprenter at ølet må drikkes med måte og omgås med vett:

På en bolle som er kjøpt av Margrete Bjørngård står det:

Hvo af dette Øl vil drikke,
Maa seg vel og høflig skikke.
Anno 1774


Det kunne vel av og til være nødvendig å innprente dette – på enkelte virka jo ølet slik at de ble leie i kjeften og slett ikke høflige. På en annen står det:

Den som ikke Øl kan drikke,
maadelig og med Forstand,
ham jeg sette vil til dette
at han heller drikke Vand.


Et godt råd som kan ha sin gyldighet nå, så vel som i 1760 da det ble skrevet.

På en bolle fra Meråker anbefales også måtehold, men her er en ikke så drastisk at en foreslår å gå over på vatnet:

Øl og Brændevin at drikke
maadelig og med Forstand,
mod Gud og Næsten vel sig skikke,
bedste Raad jeg give kand.


Et svært fornuftig råd finnes på en bolle som er kjøpt hos Lars Skjelstad:

 Drikk ikke saaledes i dag
at du i Morgen forsømmer din Sag.


Men ellers mangler det heller ikke på oppfordringer om å la humla suse og drikke så lenge det er å få:

Drikk omkring løstig
lad Storbolden gaa,
naar han blive tom
du mer skal faa.


At det ikke knipes med ølet hos Lars Island hvor denne bollen er kjøpt, går også fram av innskrifta på en annen bolle fra samme gård:

Du ser paa mig med hjertens Løst
Kom sæt dig ned og slok din Tørst.


Her synes en å se karen som er kommet inn og foreløpig står nede ved døra og gløtter på ølbollen borte på bordet. – Det er som om en slags mellomjulsstemning over det. Og på bollen fra Lars Renå ser vi også naboen som kommer innom en ettermiddag i jula:

Og Tår min Nabo kiære
Nu maa du hos mig være.
Anno 1783


Og så hygger de to kallene seg med ølet. Men omsider blir bollen tom, og naboen letter på seg i benken og sier at han må heim til kjerringa:

Moder, Nabo han vil gaae
Lad os lidt Øl endu faae.


At det gjelder å stå på en god fot med kona for at hun ikke skal gi vondt fra seg når kallene vil ha mer øl, går fram av en bolle som er kjøpt hos Ole Lilleflor:

Er Hustru mig tro og dertil huld
Jeg giver hende nye Sko
–    hun tapper Skaalen fuldt.


Det kan også hjelpe på å gi kona litt skryt av ølet så hun kan komme i godlag:

Velkommen Vert med saa godt Øl
Jeg kjender at Mor har brygget det sjøl.


Om det skulle bli litt for mye av ølet en kveld, så er det ikke verdt å gå og gremme seg og ha bon-anger dagen etter:

I dag vi løstlig drikke vil
I Morgen dermed tie stil.


Men om ølet er aldri så godt, så kan det likevel være vanskelig å fri seg fra tanken om kvardagen:

Stor Omhus, Møye og Besværing
man have maa for Brød og Næring.


Med dette hjertesukket avslutter vi denne gjennomgåingen av ølbolleinskrifter fra Stjørdal som jeg fant i Nordiska Museet. Men dette er vel bare en liten del av det som finnes på boller som er oppbevart på gardene i dalføret. Det har kulturhistorisk interesse å få disse innskriftene samla og oppnotert. Dersom noen ville hjelpe meg med dette og sende meg opplysninger, ville jeg være svært takknemlig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *