Internt referansenummer: 30.01.2011 – A
Kilde:
HÆRTA TA HÅRT – Muntre historier og historikk fra Nannestad
Samlet og redigert av Asbjørn Tunold
Utgiver: Lions Club, Nannestad 1987
Klikk her for å komme til hjemmesidene til Lions Club Nannestad
Klikk her for å lese Forordet til boken

Ølbrygging og ølskåler

 

Ølbrygging var opprinnelig en hedensk, rituell skikk, men den fulgte med inn i den kristne tid. Ja, den var til og med sikret gjennom lovverket – og ledsaget menneskene fra vuggen til graven.

De gamle signet skålene til helgener og gode venner. Uttrykk som barsel (barnsøl), festar-øl (ved forlovelse) og gravøl minner oss om hvor nær knyttet drikkeskikkene var til alle store begivenheter i vårt liv.

Råstoffet til ølet var malt. Det var laget av bygg. Den ble fylt i sekker og lagt i rennende vann til spiring. Den sammenfiltrede massen ble deretter revet fra hinannen, tørket i kjona og grovmalt på malt kvern.

En annen viktig ingrediens i ølet var homle. Den gav ølet smak. De gamle var av den oppfatning at drikken ble mer holdbar på grunn av den bitre smaken. Homle ble dyrket på hver gård. De hadde sin «homlegård». Navnet finner vi igjen i gården Homle (idag skrevet Hom-ble som slektsnavn. Bokstaven b kom trolig i barokktiden, og bør beholdes som en del av en historisk utvikling). Ølbollene, som den edle eleksir ble skjenket i, var ofte rene kunstverker, og har betydelig kulturell interesse.

Inskripsjonene som prydet bollene forteller oss at de gamle var vel vitende om ølets virkninger, sosialt, voldelig og moralsk. Hvilken livsvisdom ligger ikke i følgende inskripsjoner: «Drikk min venn, drikk nabo til – så går de verten som han vil».

Fanitullens ville dans skjuler seg i følgende: «Når du kommer til bollens rand, gi deg da ikke fanden i vald».

Livslysten riktig bobler frem i en annen velkjent tekst: «Drikk ølet før det dovner, kyss piken før hun sovner». Eieren av bollen hadde muligens en gifteferdig datter…

Mer grotesk og plomp er en inskripsjon som forteller om ølets tilvirkning og mindre pene følger: «Vatn i bekken, malt i sekken, øl i bollen, rus i skollen, snus i snoken og tromp i broken».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *