Internt referansenummer:B-10.11.2015
Kilde:
INGENIØRVÅPNETS UNDEROFFICERER 1887 – 1931
I styret for Ingeniørregimentets Befalslag:
Laurits Brekke
Hans Ruus
Gunnar K. Lie
Olav Skjørten
Olav Dokken
1940 – SVERRE DAHL & CO. OSLO
Klikk her for å lese ”FORORD”

Ole Strøm

(INGENIØRVÅPNETS UNDEROFFICERER 1887 – 1931)

Ole Strøm side0046
Født 1. august 1863 i Skoger pr. Drammen. Eksamen fra Norske Jegerkorps’ skole 1884. Tilleggseksamen 1885. Ing.våpnets skole 1888. Skyte-kursus. Ansatt som sersjant 23. mai 1888, furer 26. juli 1888 og kom.sersjant 1. juli 1889. Underkvartermester 1893, fanej. 23. mai 1903, kvarter-mester 1910. Opsynsmann på Hvalsmoen fra 1893. Magasinforvalter. Avskjed som kvartermester for aldersgrensen 1. august 1923.

I Norderhov formannskap uavbrudt siden 1899, viseordfører 1905-1907, ordfører 1908-1916 og 1923-1925. Medlem av Buskerud fylkesutvalg og fylkesskattestyre siden 1909. Stortingsmann for Ringerikes krets 1910-1912 (militærkomiteen). Forlikskommissær siden 1914. Formann i lignings- og overligningskommisj on 1902-1909. Formann i Buskeruds utstillingskomite og medlem av den store utstillingskomite ved jubileumsutstillingen 1914. Formann i Ringeriksbanekomiteen av 1916.

Formann i Norges underofficersforening og i IngeniØrunderofficerenes forening. Æresmedlem av sistnevnte forening. Viseformann i Norges herredsforbund 1923. Formann for Buskeruds fylkesting 1923-1925 m. fl. tillitsverv.

H. M. Kong Haakons fortjenstmedalje i sølv.

Død 1933.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *