Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Oslo Hospital

oslo_hospital.jpg
Jacob Coningh pinxit 1699. Lysmaal 81 x 66 cm.

Det ældste billede av det i 1581 av graasten opførte Hospital, seet fra nord. Den 5-kantede apsis i bygningens østre ende, som indeholdt kirkerum, er skjult av den fremspringende av træ tilbyggede høie matbod med hosliggende svalgang.

I forgrunden gaar Ekebergreien paa Gjeitebroen over Loelven (Alnaelven) og bøier til høire om Hospitalet opover Ekeberg. Til høire for broen sees en samling smaavaaninger og kvernhus. Til venstre for broen ligger nu Oslo kirkegaard. Loelven blev i 1923 ført ind i tunnel fra Kverner til Kongshavn. Hospitalet hjemsøktes av ildebrand i 1794. Den tilsluttede Oslo kirke er opført 1796.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *