Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte IX

Øvre Foss. Hovedhuset 1898

ovre_foss_hovedhuset_1898_ix.jpg


Gården Foss, på østsiden av det nederste vannfallet i Akerselven, var kirkegods i mellomalderen og ble først delt ved midten av 1600-årene. 1668 fikk brødrene Oluf og Poul Torsteinsson kongebrev på Øvre Foss, skyldsatt til en halv skippund tunge. Gjennom 1600- og 1700-årene hadde gården flere eiere samtidig helt til den ble samlet på en hånd igjen 1787-89 av rådmann Jørgen Tandberg. År 1800 ble Øvre Foss overtatt av kjøpmann Ener Holm og i 1832 solgt til Gulbrand Henrichsen som igjen solgte fra en betydelig part til Akers Mekaniske Verksted i 1842. Verkstedet overdro sin del i 1857 til Akerselvens Klædesfabrik som solgte den videre tolv år senere til Christiania Sejldugsfabrik. 1897 overlot «Seilduken» et areale på 5568 m2 til Kommunen som bygget byens dengang største skole der. Den gamle hovedbygningen på Øvre Foss, med svalgang langs alle fire vegger, ble da innredet til bolig for overlæreren og nyttet som sådan helt til bygningcn ble kondemnert og revet i 1912.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *