Kilde
ATTOM FJELLOM
AGDER I SEGN OG SOGE IX
Av Magnus Breilid
MANDAL 1973

PÅBODET OM TINGFREDEN

BLIR INNSKJERPA

1699 blei halde ting på Helle i Hylestad:

«Blef saa den tilstedeværende almue først paamindt den allernaadigste paabudne almindelige tingfred sig at holde efterrættelig, og ey hinanden paa tinget eller for retten med nogen usømmelig, ord eller banden at tiltale.

Desligeste advarit at de ey maa huse nogen udædiske mennesker eller lovforvunden mennesker, langt mindre de som uden rigtig pas og afskild har rømt og undvigt hans ko. maj. tjeneste tiI lands eller til vands.

Ydermere blef hans ko: m: kirkens og præstebolits skove fredlyst, at ingen ulovlig skovhugst der udi maa foretagis.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.