Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VII

Peckelgaarden

peckelgaarden_vii_side_102.jpg

Pilestrædet 18 paa østre hjørne av Keysers gate er utgaat fra løkke nr. 115' og tilhørte apothekbestyrer Hans Erik Niemann (1761-1818), fra hvis enke Cathrine Marie Peckel gaarden i 1832 og 1833 testamentarisk tilfaldt hendes søskende Alhed Peckel og bureauchef Ditlev Peckel. Efter frasalg av flere parceller blev i 1885 næste eier apotheker, dr. philos. Frantz Peckel Møller, hvis mor, Christine Sophie Peckel var de foregaaendes søster. Disse søskender Peckel var barn av
apotheker paa Kongsberg og tilsist ved Svanen i Christiania Frantz Peckel (1748-1821).

I gaarden, som fremdeles staar, bodde i mange aar professor Christopher Hansteen og fra 1853 til 1858 samfundsforskeren Eilert Sundt. Huset hadde dengang en liten forhave. Gaarden til høire er Pilestrædet 16.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *