Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten

Peder Jalles Øwre

(Ordførerne i Ålesund)

Peder_Jalle_vre

Maler/Illustratør ukjent.

Peder Jalles Øwre født 16. oktober 1788 i Molde, sønn av byfoged Peder Leth Øwre og Mette Susanne Jalles.

P.J. Øwre gjennomgikk først Trondhjems latinskole og ble deretter elev av det Schouboe’ske in-stitutt i København. I årene 1803 —1807 var han disippel hos apoteker Lauritz Hansted i Nestved og tok 1809 formasøyteksamen med beste karakter. Etter å være vendt tilbake til Norge, var han en tid tilsatt ved Svaneapoteket i Bergen, der Johan Storm Bull, Ole Bulls far, den gang var apoteker.

I 1819 ble P. J. Øwre av apoteker Theonymus Blix i Molde overdratt å anlegge og for egen regning drive en filial av Molde apotek i Ålesund. Samtidig kjøpte han den gamle handelsplassen Hellen, der apoteket hele tiden senere har hatt tilhold. På den store eiendommen, som omfattet området fra Storhaugen til henimot Brunholmen, drev han gårdsbruk. Til omkring slutten nv forrige århundre gikk den øverste delen av denne strekningen under navn av Øwremarka — der Øwregata nå ligger. Navn som minner om handelsplassen Hellen har en ennå i Hellebrua, Hellegata og Helleborg.

I 1824 fikk P. J. Øwre bevilling som selvstendig apoteker i Ålesund. Hans over 30-årige virke som sådan falt sammen med den vekst i stedets utvikling som ble en følge av de oppadgående tider og overgangen først til losse- og ladested i 1824 og til kjebstad 1848. Han øvde stor innflytelse og ble betrodd de høyeste tillitsverv på stedet.

P. J. Øwre døde 11. oktober 1851. Han var gift med Karen Spliid Møller, datter av kjøpmann Jens Worm Møller og Louise Augusta Baade, Molde.

Ordfører 1840. — Varaordfører 1838-1839

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.