Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten

Peder Olsen Tonning

(Ordførerne i Ålesund)

Peder_Olsen_Tonning

Maler/Illustratør ukjent.

Peder Olsen Tonning født 14. januar 1782 i Stryn, sønn av handelsmann og proprietær Ole Tonning og Maren Abelset, datter av sokneprest til Haram, Henning Abelset.

P. O. Tonning ble 1812 postmester i Borgensund. Postkontoret var samme året flyttet til Steinvågneset fra Hamna ved Vågneset på Suløy. Ved siden av å være postmester, drev han stor handel og eide fartøyer. I 1832 overdro han handelen til sønnen Ole Tonning, far til konsul Elibert Tonning, idet han samme året ble tilsatt som tolloppebørselsbetjent i Ålesund. Postmesterstillingen beholdt han likevel og lot denne bestyre ved konstitusjon. Da stillingen som tolloppebørselsbetjent krevde hans daglige nærvær på tollbua i Skansen, flyttet han inn i toldbetjent boligen der, zom var bygd i 1776 og helt forfallen. Han truet med å flytte tilbake til eiendommen på Steinvågneset, der det ialt var 16 hus, deriblant hovedbygningen som inneholdt 17 værelser og kammers.

I krigsårene 1807-1814 var P. O. Tonning divisjonssjef og i mange år forlikskommissær. Han møtte som lste representant fra amtet på det overordentlige storting i oktober 1814. Ved valgene i 1818 og 1821 ble han iste suppleant og møtte en tid på det overordentlige storting i 1822, der han var medlem av flere komiteer som bl. a. behandlet korntollen og hummerfisket. I 1823 var han medlem av deputasjonen til Stockholm. I 1827 ble han valt som 3dje suppleant og 1830 som 3dje representant til stortinget fra amtet. Medlem av tollkomiteen.

P. O. Tonning øvde stor innflytelse da det i 1824 gjaldt å skaffe Ålesund fulle losse- og ladesteds-rettigheter. Sammen med stedets første handelsborger, Carl Esaias Bønneberg, er han blitt betegnet som Ålesunds egentlige stifter.

P. O. Tonning døde 3. mai 1839. Han var gift med Johanne Marie Stub. datter av sorenskriver i Nordfjord Johan Daniel Stub og Maren Helberg.

Da Ålesund ved formannskapslovens innføring 1837 ble eget formannskapsdistrikt, ble han valt til ordfører og innehadde vervet til sin død.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.