Internt referansenummer:B-05.04.2013-FIDF.
Kilde:
Minder fra Valdres
Optegnet av: O. L. Kirkeberg
Forfatterens forlag
Lutheran Publishing House trykkeri
1919
Klikk her for å lese ”Forordet”

Amerikansk_flaggClick here to read the story in english (Translated by Edna Rude)

 

Per Butt

Kjært barn har mange navne. Stor kjærlighed blev maaske aldrig vist denne mand, men ga man ham ikke andet, saa ga man ham dog en rigelig forsyning av navne. Han var bror til Ole Aas og har maaske engang hedt Per Aas, men dette var ialfald forglemt.

Man kaldte ham skiftevis, som det faldt sig, enten Per Butt, Saudalin, Persaansæteringen eller bror til Aas. Han var kort og stærkbygget, meget tykfalden, og derav havde han vel faat tilnavnet Butt (en tønde). Han var stilfærdig og faamælt, og hans liv bevæged sig kun i den lille kreds, hvor han var opvokset, og det altid i arbeidssælen. Jeg kan ikke mindes noget han har sagt, som kunde betegne hans karakter. Jeg erindrer saavidt, at jeg saa ham, men jeg husker ham ikke anderledes end som en rolig, tykfalden mand, der saa ud til at være gruelig mæt, og at jeg syntes, han nok havde en viss lighed med en butt.

Mest bekjendt var han for de svære kræfter, som han la for dagen baade i arbeidet og i madfadet. Erik søndre Vold havde leiet ham til arbeide. Han sa til sin kone Nicoline, at hun maatte lave nok mad, for de skulde ha arbeidsfolk. Hvem skal vi ha da? spurgte hun. Vi skal ha Persaansæteringen, Saudalin, Per Butt og bror til Aas, svared Erik. Hun laved istand for fire arbeidskarle. Da hun saa kun den ene, spurgte hun sin mand, hvordan dette kunde være. «Sæt det bare frem, han æder det nok op altsammen alene, han, troldet,» svared Erik.

Man sa, at Per Butt kunde arbeide for fire og æde for fire. Sin gjerning var han tro baade i arbeidet og i madfadet. Nu ligger hans arbeide der i de agre, han for Ilden løn brækked op, tier og bærer frugt. Hans utallige sveddraaber er tørket bort i jorden, og denne har ogsaa længe siden slugt hans velnærede krop, mens hans navn — ja, det er i stilhed overgit til forglemmelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *