Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Peter Elias Karolius Sæter

(Ordførerne i Ålesund)

Peter_Elias_Karolius_Ster

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Peter Elias Karolius Sæter, født 23. mars 1859 i Borgund, sønn av gårdbruker Peter Gjøsundsæter
og Anne Larsdatter Godø.

E. Sæter tok middelskoleeksamen ved Ålesund off. høgre almenskole i 1882 og året etter eksamen fra Hamar seminar. Han var så en kort tid lærer i Nordre Undal og ble ved skoleårets begynnelse i 1884 tilsatt som lærer ved Vestre almueskole i Ålesund. —Han virket som lærer ved Ålesunds folkeskole i 36 år. I 1920 tok han avskjed fra lærergjerningen og var senere og til sin død sekretær i Det norske totalavholdsselskap, Sunnmøre krets.

E. Sæter var en framskutt kommunemann, satt lenge i bystyre og formannskap og var medlem av de fleste kommunale komiteer og utvalg av noen betydning. — I flere år var han lærernes representant i skolestyret. I årene 1910 — 1912 var han stortingssuppleant for Ålesund og Molde, valgt av Venstre.

Det som likevel gjorde E. Sæters navn særlig kjent og i store kretser av folket respektert og aktet var hans utrettelige virke for avholdssaken. Her la han ned det meste av sin interesse og arbeidskraft og må i det hele betegnes som en av de ivrigste forkjempere i sin tid for edruelighetsarbeidet på våre kanter av landet. I 27 år var han formann i Sunnmøre fylke av Det norske totalavholds-selskap og i en lang rekke år med i styret for Ålesunds avholdslag — i noen år også formann.

I 1892 var E. Sæter med å grunnlegge Søndmøre Folkeblad, som skulle forfekte avholdssaken, men også vie de religiøse spørsmål oppmerksomhet. Han var avisens redaktør til 1909, de par — tre første årene sammen med daværende lærer, senere skolestyrer O. M. Uri. Søndmøre Folkeblad var visstnok den første politiske avis som tok avholdssaken opp på sitt program.

E. Sæter dide 18. desember 1934. Han var gift med Marie Eriksen, datter av gårdbruker Tobias Eriksen Flatlen og Katherine Tronstad, Nordre Undal.

Ordfører 1916. 1919.

Varaordfører 1917-1918

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.