Hentet fra artikkelen:
”Av skiidrettens saga i Innherred”
av Kjell Saxvik
Hentet fra Årbok 1977
Nord-Trøndelag Historielag
Redaksjon: Olav Skevik og Jarle Skjei
I kommisjon hos Steinkjer Bokhandel AS
STEINKJER TRYKKERI A.S 1977


Premieskirenn på Fosnes i Beitstad


Fra 1875 kom imidlertid skirennene for gutter i gang igjen i Steinkjer, og utover bygdene begynte man å røre på seg igjen, og fra februar 1877 kjenner vi bl.a. et premieskirenn på Fosnes i Beitstad hvor det møtte ikke mindre enn 40 deltakere til start. Av disse var 13 under 17 år. Om dette rennet, som holdtes den 17. februar med bidrag av Centralforeningen, fortelles det at deltakerne ”…fikk Anledning til at vise sin Færdighed ved baade at staa udover bratte Bakker, klare Hop og andre Hindringer, samt gaa Modgang og Skogland”. Deltakerkontingenten var kr. 0,80 for voksne og kr. 0,40 for barn, og man hadde til sammen hele 40 kroner til premier!

”Skjønsmændene” – som dommerne ble kalt – var prost L. Jensen, H. K. Foosnæs og lærerne ellers ved folkehøyskolen som da ble holdt i bygda. Av premielisten skal vi her ta med:

Plassering    Navn                                                   Tid        
1. premie    Henrik Helbostad                          7 min. 30 sek.
2. premie    Jon Søraunet                                 7 min.
3. premie     Magnus Sæther                            8 min.
4. premie    Henrik Elden                                 8 min. 05 sek.
5. premie    Johan Holstad                               8 min. 45 sek.

I et kortere løp for deltakere under 17 år:

Plassering    Navn                                                  Tid          
1. premie    Benjamin Sæther                            4 min. 35. sek.
2. premie    Ludvig Bratberg                             4 min. 08 sek.
3. premie    Kristoffer Malmmarksaunet            4 min. 50 sek.
4. premie    Svein Svarva                                  4 min. 43 sek.
5. premie    Jon Sæther                                    4 min. 50 sek.
6. premie    Anton Solberg                               5 min. 05 sek.
7. premie    Peder Velde                                  5 min. 05 sek.
8. premie    Karl Ertsaas                                  5 min. 45 sek.

Det er tydelig av tidsangivelsene å forstå at man ikke hadde tatt i bruk stoppeklokke ennå her i Innherred. Når det er så liten overenstemmelse mellom tid og plassering i premielisten, så skyldes det at det også var stilbedømmelse i tillegg til tiden.

De som er kjent i gamle Beitstaden vil legge merke til at det deltok en del malmbygger også i ovennevnte renn, og senere på vinteren ble holdt det første premieskirenn i Malm.            

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *