Kilde:
BYEN OG MENNESKENE
Av Theodor Dahl
Etterlatte erindringer
Les forordet til boken her
STABENFELDT FORLAG
AKTIETRYKKERIET I STAVANGER
1947

PRESSE-MINNER

Byens aviser.

Oddmund Vik var ikke pressemann i den forstand som cand. jur. Lars Oftedal. Det var politikken, de sosiale spørsmålene som Vik interesserte seg mest for. Lars Oftedal var den intense levende dagsnerven. Det myldret av dagens liv inn i Stavanger Aftenblad. Og han vaktet byen og fylket med pennen sin. Ledende, formanende, vegvisende. Et sinn som alltid våkte, øyne som alltid så. En lederpersonlighet, en ledende presse. En mann født til journalistkallet med et allsidig talents dyre gave.

Jeg minnes en av Lars Oftedals første taler i Stavanger. I Håndverkerhallen. Bjørnstjerne Bjørnson var død. Det var allerede skrevet og sagt meget om dikterkjempen. En var spent på hva den unge redaktøren maktet på dette feltet.

Det ble en sterk virkningsfull minnetale. På en delvis ny og ukonvensjonell måte skildret han Bjørnson, mannen og livsgjerningen. Urfriskt og levende.

I sine beste stunder var Oftedal en ordets mester. Hans lysende intelligens fødde tankene klare og billed-bærende.

Det var ikke lett for Oddmund Vik og Stavanger Avis å stå seg i konkurransen med byens annet venstre-blad. Dertil kom «Stavanger Amtstidende», «Vestlandsposten» og «1ste Mai» som senere ble dagblad. Og «Vestlandet» startet med brede sider og erstattet «Stavanger Amtstidende» som visnet vekk.

Lars Kleiveland, som overtok Stavanger Avis etter Vik, ledet det inn på en gal bane. Han førte det inn på alkoholvegen. Skrev for løslatelse av brennevinet. Bladet svalt ihjel, mistet livskraften. Han misforstod helt miljøet i Asbjørn Klosters by.

Stavanger Avis som før var aktet og ansett, døde som alkoholiker. Forretningsstanden tok avstand fra den, abonnentene svant og svant og svant.

Gerh. Gulbrandsen i Vestlandet var en vennlig, human og nobel redaktør, teologisk utdannet og det fulgte ham noe av prestens vesen.

Vestlandsposten styrtes av klokker Vollan som bodde i Bergen og S. Sivertsen var redaksjonssekretær. Da 1. Mai ble dagblad, kom Einar Li som redaktør. En agressiv redaktør og en meget temperamentsfull, ja nesten ilter herre på politiske talerstoler.

Da Stavanger Avis var gått inn, startet jeg i lag med kollega Sophus Bertelsen Stavanger Morgenblad som hadde et års levetid. Etterpå kom jeg i Vestlands-Posten der Tor Skiftun da var redaktør. Så kom Stavangerens start, med den følge at Vestlandet og Vestlands-Posten ble kjøpt av det nye bladet, og deres tid var omme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *