Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten

Rasmus Theodor Berg

(Ordførerne i Ålesund)

Rasmus_Theodor_Berg

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Rasmus Theodor Berg, født 13. mars 1878 i Nord-Aukra, sønn av gårdbruker og smed Rasmus Hukkelberg og Ingeranna Solem.

Som ganske ung var han en tid i en forretning i Molde, tok i 1897 eksamen fra Treiders handelsskole i Kristiania og kom året etter til Ålesund som butikkbetjent i J. Revolds jernvarehandel. Senere var han en kort tid tilsatt i J. Skaar-Olsens forretning i samme bransje, inntil han i 1901 startet egen forretning i herrekonfeksjon og -ekviperingsbransjen i Apotekergata. Denne forretningen driver han fortsatt, mens hovedforretningen senere ble flyttet over til egen eiendom på St. Olavs plass, der han også opprettet en konfeksjonsfabrikk.

I 1909 grunnla han Romsdals ullvarefabrikk i Molde, en bedrift hagt i 1931 ble eneinnehaver av og som ledes av hans yngste sønn, Rolv Berg. Selv perfeksjonerte Th. Berg seg i ullvarefabrikasjon ved å gjennomgå Lennings tekstiltekniske skole i Norrk6ping i 1910 og ved senere praksis ved svenske ullvarefabrikker. Etter hjemkomsten anla og drev han et mindre veveri, vesentlig omfattende fremstilling av dresstøyer, i Stafseth-gården uten om sundet, som han drev til 1918. I 1922 overtok han A/s Konfeksjon i Kongens gate — A. Lundes eftf.s tidligere forretning.

Omtrent samtidig med at han åpnet egen forretning kom Th. Berg med i Aalesunds handelsforening, der han i årene 1936-1937 var formann. Han var en av dem som i 1908 tok initiativet til dannelsen av Manufakturhandlernes forening i Ålesund og var dens formann i de fire første årene. En tid var han også medlem av direksjonen i Aalesunds Nye Kreditbank A/s.

I 1915 ble Th. Berg første gang innvalt i bystyret, valt av Venstre. Her var han uavbrutt med i 30 år, derav i 5 perioder også av formannskapet og medlem av en rekke utvalg og nemnder. —Han har også nært humanitære interesser og er bl. a. en av stifterne av Odd Fellov Ordenens avdeling i Ålesund.

I 1950 opptok han sin eldste sønn, Thor Berg, som medinnehaver av firmaet. Han eier en større landeiendom i Romsdal, som han har drevet fram til et mønsterbruk.

Th. Berg var i årene 1936 – 1953 visekonsul i Ålesund. Han er ridder av Vasa Ordenen. Gift 1913 med Annie Slenes, datter av gårdbruker Sæmund Slenes og Brit Slenes, Erisfjord.

Ordfører 1931.
1938-1940 (til 9/4)
1945 (fra mai og året ut)

Varaordfører 1922. 1929

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.