Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Røisen paa Langø

Paa det høieste Punkt paa Lange i Stokke, Jarlsberg, ligger en Gravrøis, som bærer tydelige Spor af at være forstyrret. I Midten er et stort rundt Hul, som gaar omtrent ned til Fjeldet, og intet Gravkammer er at se. Af Røisens nuværende Form ser det ud, som om den fra først af har været bygget med en Fordybning i Midten, da man ellers ikke vil kunne forklare sig, hvor de udkastede Stene er blevet af. Den ligger nemlig slig til, at de umulig kan vare bortskaffet. Tilfældet er interessant, da det bekreefter den Antagelse, enkelte er kommet til, at Broncealdersrøisene oprindelig er bygget med en tragtformig Aabning i Midten.

En af Eierne af Lange havde engang tænkt at grave Røisen ud for at se, om der kunde vare skjult noget af Værdi eller historisk Interesse i den, og sammen med en af Husmændene havde han aftalt Dagen for Udgravningen. Men Natten før denne skulde foregaa, vaagner Tjenestepigen af en sterk Banken paa Kjøkkenvinduet. Pigen blev ræd og turde ikke lukke op, men ropte paa Husbonden og Fruen. De klæder da paa sig og gaar ud for at se hvem det var som vilde ind saa sent paa Natten, og dernede faar de se en høi, svær Mand, klædt som en Viking med Brynje og fuldt rustet. Manden stod en Stund og saa paa dem, men saa gik han langsomt henimod Skoven og forsvandt i Mørket. De vækkede da Tjenerne og lod dem gaa efter for at undersøge, hvor han var blevet af; men de kunde ingen finde.

Men Gravningen blev det intet af. Manden sagde, at «det ikke var værdt at forstyrre de Døde».

(Meddelt af Godseier H. H. Maschmann, Lange).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.