Kilde:
Leiv Heggstad
Eventyr og segner på målføre
Frå alle kantar av landet
Oslo 1950

Runekallen og drengen hans.

(Målføre frå Inderøy , Nord-Trøndelag.)

De va mang sengni før om kolles fòlk kùnn skåpå sæ om i all skjikkelså, både te krøtter å fògla å tre å alt såm te e. No i de henn ti'n bli de glømt alt slekt, å ittj e de no nåkå viar å kåmå i hau heller; fer de e no gått å våtå at de kann ittj vårå sannt slekt. Dèm hi fortæld om en mann såm villa hå sån'n sin te å ler e hannværk. Føsst skùll 'n sætt'n i skræddar-ler, å ga meistera to hùnner dala fer de han skùll ler opp'n. Men så va de bærre nåen dågå, så komm gut'n heim å ha ingen teng lerd. Så skùll’n ler sæ te skomakar, å de gjekk lik-æns. Så skùll’n vårå snekkar, å de gjekk på såmå måtin. Farin mått gji to hùnner dala kvar gång å vart narra fer pengan sin, å de va nåkk såmå meister'n såm sto fer di all gångan.

Men ei kånst ha nå gut'n lerd tå meistera, å de va å kùnn skåpå sæ om i anna skjikkels. No va de engång hann ba far sin gå, te by'n me'n stor gallt, men hann
skùll ittj sèll'n, minners 'n fekk to hùnner dala, å så skùll’n kåmå vel i hau å få att bann'e såm va krengåm hæls'n på gallta. En anna gång skùll’n te by'n me'n
oks å sèll hann på såmå måtin, å så skùll’n ta klåvån tå, oksa å hå me sæ heim. Tredi gångjen skùll’n te by'n me'n hèst å sèll hann fer såmå pris'n, å så skùll’n ittj glømm tå å ta me sæ heim bæisl'e. All de denn krøttera va så stor å feit at de va ingen såm ha sjett slekt; å dèm vart sèlt all tri, å mann'n fekk di to hùnner dalan kvar gång; men ellest va de no ittj anna de va gut'n såm ha skåpå sæ om te krøtter, å denn mann'n såm kløft dèm, de var meistern hans. Men sist gångjen
gjekk de no gæli lel, fe mann'n fekk ittj att bæisl'e såm va på hèst'a, å så vart hèst'n stå-an i stall'a me bæisle på, å da ha'n ittj makt te å skåpå sæ om igjen.

Så va de 'n dag da drengjen komm in i stall'n me høy åt hèståm, da snakka de denn hest'n åt'åm å ba 'n lei sæ åt bekkj'a å ta tå sæ bæisl'e, så'n kùnn få drekk. Så slapp hèst'n åt bekkj'a å fekk tå sæ bæisl'e, å då skåpå gut'n sæ om te e duv å flaug så bort i'n telltåpp å sètt se. Da ha meister'n kornmi ut, å så såg'en duva, å så skåpå hann sæ om te'n hauk å flaug så ùtti duvån å villa dråpå a. No va de 'n kångsgål ner attme; der sto de opp eitt tå låft-vinnauåm, å kångsdøttra sto attme vinnaue å såg ut i gåln. Der flaug duva in å sètt sæ på vinnaus-karmen, å så skåpå a sæ om te'n gùllreng. Da kångsdøttra såg de, så tok a ringjen å sètt på fengr'e sett, å så gjekk a me ringj'a i lang ti. Så komm meister'n åt kångsgåla å ga sæ ut for spellmann, å så spellt'n så fint at dem vart reint opp i ùnner, når dem fekk hør'n. No villa kångsdøttra ha'n te å spell ått sæ; men han sèss ittj vill de, minners hann fekk giffiringjen såm hu ha på sæ. Å så mått a låvå'åm ringjen, før a fekk'en te å spell. Da snakka ringjen åt'n, å ba om de at a skùll slepp'n ne på gòlve før hu ga'n bort. Å så gjol a å. Me de såmå hu skùll gji spellmanna ringjen, så lågå a de så, at'n datt ne på gòlv'e, å da skåpå ringjen sæ om te e bångn. Så vart spellmann'n sint å skåpå sæ om te e mus å villa eta opp bångna. Men da gjekk e gæli lèll me mus'en, før da skåpå bångna sæ om te e katt å beit så ihjel mus'a, føren a fekk ti te å skåpå sæ om, å sålles vart no ennin lòl at drengjen gjekk åver meister'n sin.

_____________________________________________________________________________


Trøndermålet  hev tjukk l og i-f engen l(l), n(n), dd, tt. all alle. kùnn kunde. òdd eller oddj, mest som oggj. itt eller ittj, mest som ikkj ikkje. dråpå drepa. ler læra ide henn ti'n (dat.) i denne tidi. meistera (dat. eintal), sèss ittj vill sa at han ikkje vilde (sèss sagdest). g jol (tjukk l) gjorde. Bångn ei baune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *