Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Runestenen paa Dynna

Paa Gaarden Vestre Dynna staar en Runesten, som oventil har en (korsformet?) Udvidelse. Den ene Arm er nu afslaaet. Herom fortælles paa Gaarden følgende Sagn:

Engang skulde man bringe Stenen bort, og alt gik godt og vel, indtil man kom til Bilit i Hakedalen, men da var det umuligt at faa Stenen af Flækken, skjønt man spændte indtil 6 Heste for. Det blev da ikke andet for end at drage tilbage med Stenen, og nu gik det let nok; det som før 6 Heste ikke havde kunnet klare, det greiede nu en saa let, som om det ingenting var. Men dengang var det, at Armen med nogle Runer gik tabt. Stenen blev siden reist hvor den før havde staat.

(Meddelt af Direktør Smedsrud).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.