Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen”
Samlet av Ivar Nilssen Værnesbranden
Utgitt i 1905

Sagnet fortæller, at da Skjelstad kirke, gammel av aar, blev nedrevet, og en ny skulde opføres, kunde beboerne der oppe ikke blive enig om pladsen for kirken. De lod lægge en stok paa en slæde, det var paa gaarden Skjelstad, spændte en unghest for og lod den gaa, hvor den vilde, indtil den stansede, og der skulde kirken staa. Hesten stansede paa Hegren, noget over en kvart mil fra Skjelstad. Der, hvor hesten stansede, blev Hegre kirke opført.

Ved udgangen til Hegre kirkegaard staar to svære stene, som ofte har tiltrukket sig min oppmærksomhed. Engang spurgte jeg en gammel mand, hvorfra disse to stene var kommen og fik da vide, at de var kastet did av en jutul, som boede borte i ”Grøthammeren”, omtrent en fjerdingsvei ovenfor kirken paa søndre side av elven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *