Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Sankt Olavs kloster paa Teie

Om dette kloster skriver Klüwer, at det «etsteds gir en hul klang, naar man stamper i jorden, hvorfor jeg formoder at her maa vare en hvælving — formodentlig en begravelse, da kirkegaarden sandsynligvis har strakt sig til dette sted. Gamle sagn vil berette at her har været en løngang, hvilket ei synes mulig, da jeg ei kan indse hvortil den paa dette sted kunde vare tjenlig».

(Efter L. D. Klüwer.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *