Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Sannergården

sannergaarden_x_side_59.jpg

Langs østsiden av Akerselven førte fra gammelt av en enslig gårdvei mellom Øvre- og Nedre Foss opp til Beierbroen, en vei som for en stor del fulgte samme tracé som Fossveien idag. Før den nådde opp til broen gjorde veien en stor sving østover og innom Sannergården som – å dømme av navnet sikkert har vært den eldste gården på de kanter. Etter at de to Fossgårdene var anlagt i samband med mølledriften i elven åt de seg imidlertid inn på Sannergården slik at denne tilslutt skrumpet inn til en beskjeden løkke. Slik holdt den seg likevel lenge, kanskje fordi H. R. Grüners svigerfamilie nyttet Sannergården som landsted og en av de to damer som vi ser sitte og sy på trappen er da også hans frue. Selve huset er ellers typisk for den gamle bebyggelsen på løkkene. Strengt tatt var det jo forbudt å føre opp våningshus på dem, et forbud løkkeeierne kringgikk ved å innrede et par beboelsesrom i en ark midt på selve laden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *