Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave

 

Send mig 2 Revolvere og 100 Patroner

Jørgen Gustavsen Moe fra Jøssund var nok litt av en villbass, og han fant forholdene i det nye landet av en slik art at han fant det tryggest å gå bevæpnet. Han var 22 år da han skrev dette brevet til sine foreldre, som bodde på en husmannsplass på Jøssund. Men etter noen få brev, opphørte kontakten med den unge mannen, og hans videre skjebne er uviss. Ingen vet hvor det ble av Jørgen Gustavsen Moe.

NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde, og er malt av Vincent van Gogh.

Lanesboro
den 6te Juni 1882.

Kjære Forældre!

Jeg skal nu i dag efter som jeg har saa god tid underrætte Dem om at jeg lever vel og trives godt.

Jeg har ikke begynt at Arbeide endnu og jeg tror at jeg kommer ikke til at arbeide noget den Uge for jeg maa puste ud efter Reisen, men efter søndag saa skal jeg begynde at arbeide paa jernbanen. Dagpengene er 1 1/2 Dolar pr. Dag, men saa koster Kosten 3 Dolar pr Uge. Men Naar Veden bliver moden saa bliver det at reise til Farmere og da er Dagpengene 2 Daller og Kost. Hvis Karl Halmo tænkker paa at reise til America saa maa du sige ham at han ikke gjør at tage med sig Læredskjorter, for det er saa Kostbart at faa disse vasket her. Og tillige saa Varmt at man maa arbeide i Skjortærmene og da er Skjorter af Kulørt bumuldtøi bedst. Hvis han kommer hid saa bed ham Kjøbe med sig en Mark sildgarntraad til mig faar her er nok af Fisk i Elvene men her findes ikke Traad at binde Garn af, her er bare Maskintraad. Her er sver af Hare men her er ikke Mæsingtraad til at fange dem med, men hvis Karl reiser saa maa dem sende mig noget. Den Revolver som jeg kjøbte i Christiania for 7 kr 50 øre blev jeg buden 10 Daler for da jeg kom hid, men jeg vilde ikke sælge den for her er de saa svært Dyr, Guld og Sølvsager ere saa overlag Dyr. Den Ring som jeg har er her vært en 6 Daler og en saadan Plytshue som den jeg har koster mange Penge enda er dem vanskelig at faa fat paa her. Om Vinteren er her svært kolt og da er det godt at have gode Uld Klæder. Uldstrømper er svært dyre her.

Om Sommeren bruges Bumuldstrømper og dem er bilige her, 10 cent pr Par. Sirts er ogsaa bilig 5 cent alen.

Hvis Karl tænker paa at reise maa du sige til Ham at han maa reise øieblikelig, for at komme hid sænt paa Høsten er ikke bra. Hvis han kan faa laant saa mange Penge saa bed ham Kjøbe med sig et Par Revolvere til mig til en Pris af 7 Kr pr Styke og 100 Patroner. Hvis Simon har Penge saa Gjør han vist det Udlæg for mig, jeg skal sende Ham Pengene tilbage først Karl komer hid. Naar Dem skriver til mig saa maa Dem fortæle mig om dem har faat den Kase jeg sænte til Simon fra Christiania og om Koperne var hel. Der er ingen Agent for den Tydske line i Trondhjem nu og derfor vil jeg raade Karl til at reis med Guman eller State line. Jeg var den sidste som reiste med den tyske Line fra Trondhjem.

Jrgen_G_Moe

Jørgen G. Moe fra Jøssund hos «A. Hansen – Photo Artist», Lanesboro, Minnesota.
Fotograf ukjent.

Jeg skal i dag sende dem et Portræt af mig. Jeg skulde have sent til flere men det er saa kostbart at fotografere sig her, et saadant Koster en Halv Daler. Jeg kommer til at drye en Stund før jeg skriver nu, jeg vil nu arbeide først og se hvordan det gaar og saa vil jeg ogsaa have Brev fra Hjemet først.

 

Jørgen G. Moe

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *