Internt referansenummer:B-10.11.2015
Kilde:
INGENIØRVÅPNETS UNDEROFFICERER 1887 – 1931
I styret for Ingeniørregimentets Befalslag:
Laurits Brekke
Hans Ruus
Gunnar K. Lie
Olav Skjørten
Olav Dokken
1940 – SVERRE DAHL & CO. OSLO
Klikk her for å lese ”FORORD”

Simen Dæhli

(INGENIØRVÅPNETS UNDEROFFICERER 1887 – 1931)

Simen Dæhli
Født 21. desember 1964 i Nes på Hedmark. Eksamen fra 2. brigades skole 1885, tilleggseksamen 1886. Ing.våpnets skole 1889. Artilleriets rideskole 1893. Ansatt som sersjant 17. mai 1889, furer 2. april 1894, kom.sersjant 1. oktober 1894 og fanej. 17. mai 1904. Tjenstgjorde som sersjant ved underofficersskolen 1889 til 1894. Løste handelsbrev i Oslo 14. november 1893 og drev manufak-turforretning her fra denne tid til 1. mai 1917, da han solgte forretningen. I 1912 kjøpte han gården Sjøgaten 12 i Oslo. Formann i Ing.underofficerenes forening. Under nøitralitetsvernet 1915 beordret til Bergens befestninger i månedene februar og mars.

Død 1937.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.