Hentet fra artikkelen:
”Av skiidrettens saga i Innherred”
av Kjell Saxvik
Hentet fra Årbok 1977
Nord-Trøndelag Historielag
Redaksjon: Olav Skevik og Jarle Skjei
I kommisjon hos Steinkjer Bokhandel AS
STEINKJER TRYKKERI A.S 1977


Skirenn i Sparbu/Ogndal i 1868


Vinteren 1868 var det ideelle føreforhold i lengere tid for skirenn her i Innherred. ”Det var Storm og Snefald daglig lige til en 8 Dage udi Mars”, heter det i den kjente ”Roelsboka”, notert av ovennevnte Andreas Roels far. I ”Indherreds-Posten” skrev redaktør Johan B. Andersen at det ”klages fra de øvre Bygder over ganske overordentlige Snemasser, der betegnes som far 3 til 4 Alen, idet det derhos tilføies at man neppe mindes en Vinter saa rig paa Snee”. Og det fortsetter å snø utover vinteren. Det førte til at overalt hvor det kunne finnes noe som lignet på ski, så kom de fram for å brukes til nødvendig ferdsel.

Forholdene var nok også slik at det ble holdt en del mindre skirenn utover bygdene, især av skytterlagene som nå nærmest hadde fått beskjed av Centralforeningen om å holde fram med vintereksis.

Det er lite å finne om disse rennene i de kilder en kjenner, men jeg er iallfall kommet over kunngjøringer om renn bl.a. i Sparbu. Den 25. januar kunngjorde herrene O. Høe, L. G. Strugstad, A. L. Østeraas og Chr. Vodahl i ”Indherreds-Posten” ”Et Præmie-Skirend for Mære Sogn i Vinter til nærmere bestemt Tid og Sted”. Adgangsberettiget til dette rennet skulde være medlemmer av Mære Sogns Skytterlag ”samt enhver anden i Sognet mod at erlægge 12 Sk”. Ifølge melding samme sted 15. febr. Ble rennet holdt på Rygg lørdag 7. mars, men nærmere om dette har jeg ikke funnet.

I ”Indherreds-Posten” 5/2 1868 er det en kunngjøring fra K. Suseg, O. Suseg, J. Strugstad og M. Bjerkan om at ”Skeid og Hennings Skytterlags Bestyrelse har bestemt at foranstalte afholdt et Præmie-Skirend for Mære Skeid, og Henning Sogne”. Dette rennet ble avviklet på Susegg lørdag 14. mars 1868, uten at en kjenner noe mer til det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *