Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Slagen kirke

Da man skulde bygge kirke i Slagen, Jarlsberg, bestemte man sig for at bygge den paa Gaarden Ilebrække, og kjørte de nødvendige Stene did. Men Natten efterat dette var gjort, blev Stenene flyttet tvers over Dalen til Bøhaugen, og Folk skjønte da, at det ikke var andet for end at bygge den der, og slig kom det sig, at Slagen Kirke staar paa det Sted, hvor den endnu er. Men de som flyttede Stenene, tog ikke alle med sig; nogen laa igjen paa Ilebrække, de kaldes Fristenene og er at se den Dag idag. Paa Ilebrække er ogsaa nogen Skogstykker, som kaldes «Fristensstykkerne».

(Medd. af Gaardbr. og Storthingsm. Hans Christensen Horgen, Slagen.)

Slagen gamle Kirke skal vare bygget i 12te Aarh. Den var opført af Graasten og Murene viste sig efter Branden at være saa daarlige, at Folk syntes det var rart, den ikke var ramlet ned. Kirken brændte i 1899(?) og blev erstattet af en vakker rød Murstenskirke med to Taarne. Indeholder ovenstaaende Sagn et Minde om, at der paa Ilebrække engang har været en Horg eller et Hov, og er Fristenene egentlig Frøystenene?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *