Internt referansenummer: 20.08.2011 – BOK
Kilde:
GJEMT, MEN IKKE GLEMT!
(Fortellinger om bygdeskikkelser, liv og levnet på Tjøme i gamle dager)
Abraham Johansen
Gjenfortalt av HAAKON BJERKØE
Utgitt av TJØME KOMMUNE
Trykt i Tønsbergs Aktietrykkeri i 1977
Klikk her for å lese ”Forordet”.

Slagsmål på kirkebakken

En gammel skipper har fortalt denne historien:

I hans guttedager var det ikke oppsatt postkasser rundt om på Tjøme, og følgelig måtte alle brev som skulle sendes, bringes til posthuset i Kirkebygden.

Lørdag eller søndag var dagene sjømannshustruene gjerne skrev til sine menn, og søndag ettermiddag måtte barna gå til posthuset med brevene. «Men», sa skipperen, «jæ gikk aldri te posthuse’ sønda’ ettermidda’ viss inte mor hadde gitt mæ beskje’ om de’ på torsda’n. For aleine vågæ jæ inte å gå — di største å sterkæste guttæne i nabolage’ måtte jæ ha me’, å avtale me’ dæm måtte gjørræs freda’n å lør’an. På kjerke¬bakken var’e allti’ en gjeng guttær forsamlæ, å viss’n inte hadde stor mannskap når’n kom dit, kunne de’ gå rækti’ ille. For slaksmål blei de’ støtt. Vi sloss så fillene fauk å blo’e’ rant.

Men de’ var’a litt moro, au,» sa skipperen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *