Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Sletta (Gårdsinformasjon)

Den første selveieren på Sletta var Iver Pedersen. Det var i 1842 Morch i Vikan rekvirerte skjønnsmenn for å foreta en skylddeling av stedet som da ble utskilt som egen eiendom. En ny skylddeling ble holdt i 1857 da andre gården Sletta ble overtatt av Kristian Gundersen. På det første bruket var da Iver Iversen gårdmann etter sin far. Begge fikk skjøte fra N. P. Morch.

Iver Iversen var f. 1824 og ble gift med Beret Bårdsdatter. Deres barn: Anne Marie, Rastine, Julianne Berntine, Iver og Beret Marta. Sønnen Iver ble boende på Myra, Sistranda, Anne Marie ble gift med Edvard Hansen Stølan, og Rastine ble gift med Johan Hoff. Iver Sletta ble enkemann i 1863, og han giftet seg igjen med Karoline Olsdatter, f. 1840. De barna som er oppgitt i folketellinga 1875 var: Iver f. 1863, Lorents f. 1869, Rastine f. 1871, Anders f. 1872 og Ulrik f. 1875.

Kristian Gundersen var først gift med Ingeborg Marie Pedersdatter, hun døde også i 1863. De hadde tre barn: Kristian Peder, Sten Albertinus og Ragnhild. Kristian giftet seg nå med Kristine Hansdatter, f. 1827 — Kristian var f. 1826 på Hitra. Folketellinga oppgir også andre barn enn de ovenfor fra første ekteskap, nemlig Kristian f. 1854, Albert f. 1859 og Anton f. 1863. I annet ekteskap var det to barn: Maria f. 1866 og Nils f. 1872.

En tid losjerte Anton A. Rosing og kone Ragnhild Kristiansdatter her. Anton Rosing var f. 1848 på Dolm, og kona var f. 1850, visstnok datter til Kristian Gundersen Sletta. Kristian var sønn til Gunder Stølan. Gunders kone, Maren Henriksdatter, var f. 1804 på Hitra. Som enke bodde hun for det meste på Stølan, men hun var også enkelte tider hos Ingeborg Oren — de var begge hitterværinger og hadde vel mye å dele av minner fra sine unge dager. Kristian Gundersen hadde ei søster som het Johanna, f. 1854, og hun tjente hos sin bror til hun ble gift med Kr. P. Kristiansen.

Ved skylddeling 1880 ble Sletta tre bruk: Kristian Gundersen, Martin Pedersen og skomaker Kr. P. Kristiansen var eiere. Kort tid etter ble baker Elling Schanke eier av en part. Et bygselbrev til lærer Svein Tollstad i 1882 var utstedt av Schanke. I 1883 var det holdt skifte på Sletta etter Schankes kone Ragnhild. Han giftet seg igjen, og andre kona het Sofie.

Martin Pedersen ga ut bygselbrev til Mathias Torstensen Masvåg i -884. . Kristian P. Kristiansen overtok en av gårdene. Han og kone Johanna Gundersdatter hadde ett barn — Marina.

*     *     *

Denne gård var en ganske stor part som ble fraskilt Strømøgodset og innen kort tid delt i fire bruk. I 1858 foregikk skyldsetning av to bruk: Gnr. 37, bnr. 1, eier Iver Iversen Sletten, bnr. 2 eier Kristian Gundersen. Disse to brukene skal vi først følge videre.

Bnr. 1, eier Iver Iversen, f. 1824, og første kone Beret Marta Båtdsdtr. Deres barn: Anna Marta, Julianne Berntine, Beret Marta og Iver som var f. 1863, samme år som moren døde. Enkemannen Iver Iversen ble gift annen gang med Karoline Olsdtr., f. 1840. De hadde disse barna: Lorentine f. 1869, Rasine f. 1871, Anders f. 1872 og Ulrik f. 1875. Gården ble solgt på auksjon og kjøper var kirkesanger Oluf Rein i 1886, og Albert A. Stølan drev gården for ham i årene 1892—1902.

Bnr. 2, eier Kristian Gundersen, f. 1826, og hans første kone var Ingeborg Marie Pedersdtr. Skifte etter henne ble holdt i 1863. Deres barn var: Ragnhild f. 1850, gift med A. Rosing (se nedenfor), Kristian f. 1854, Albert f. 1859 og Anton f. 1863. Kristian Gundersen var gift annen gang med Kristine Hansdtr. f. 1827. Deres barn: Maria f. 1866 og Nils f. 1872. På gården losjerte Anton A. Rosing som inderst, f. 1848 på Hitra, og gift med Ragnhild.

I 1881 ble tre parter fraskilt gården til egne bruk: Bnr. 3 solgt til Kristian P. Kristiansen, bnr. 4 til Martin Petersen og bnr. 5 til Elling Schanke.

Etter Kristian Gundersen overtok sønnen Anton Ulrik Kristiansen gården i 1887. Han solgte gården til kirkesanger Oluf Rein samme år. Rein var dermed eier av både bnr. 1 og 2. Johan Lorentsen Berget overtok driften av gården for kirkesangeren i årene 1897—1902.

Bnr. 3, Kristian Peter Kristiansen var eier fra 1881. Hans kone Johanne Gundersdtr. ble det holdt skifte etter i 1885 og de hadde en datter Marine. Ole O. Auka kjøpte gården i 1914 og han solgte den til Hans Ervik i 1920. Den neste eier, Julian Johansen, kjøpte gården på auksjon i 1929.

Bnr. 4 kjøpte skomaker Martin Pettersen i 1881 og hadde Mathias Torstensen Madsvåg som driver fra 1884 til 1889, da Pettersen solgte gården til Iver Tronstad. Han festet en tomt til Kristian Tronstad i 1922 og den nye heimen som ble bygd der fikk navnet Tronstad.

Bnr. 5 ble etter skyldsetning i 1881 kjøpt av baker Elling Schanke. Lærer Svein Folstad bygslet gården på livstid i 1882 og betalte 1 krone i bygsel og 30 øre i landskyld årlig. Folstad døde i 1929. Bakerens kone, Ragnhild Schanke, ble det holdt skifte etter i 1883 og de hadde to døtre, Louise og Hulda. Schanke ble gift igjen med Sofie. Skifte etter baker Schanke ble holdt i 1899 og arvinger var hans annen kone og datterdatteren Bergljot Børøsund. Enka Sofie Schanke solgte gården til Laurits Johnsen i 1919. Høgtun, bnr. 7 ble utskilt av gården og skyldsatt i 1929 og solgt til Ove Oksvold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.