Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Slotsfjeldet i Tønsberg og Teie kloster

Oppe paa Slotsfjeldet laa i ældre tider en kirke, Michaelskirken, hvorav endnu er ruiner at se. — I 12te aarhundrede kom munke fra Prémotré i Frankrig til Tønsberg, og grundet et kloster paa fjeldet. Fra først av skal de ha holdt til i en hule, før de fik tigget sammen til et kloster. Fra dette førte en gang under Byfjorden til Teie kloster paa Nøtterø, hvor Skjøn Valborg engang opholdt sig. Det skal ha været paa broen mellem Nøtterø og fastlandet, at klædet blev skaaret istykker, da Axel og Valborg blev skilt ad. Andre mener at det foregik i Vor Frue kirke i Tønsberg. Fru Scavenius fortalte til Imbret Haugen at hun c. 1800 selv hadde set dette klæde i Mariakirken. Slotsfjeldet kaldes c. 1770 for Axel Tordsøns slot. Axel og Valborg ligger efter sagnet begravet i Tønsberg. Klüwer oplyser at der paa Jarlsberg hovedgaard var en tysk gartner Wildborg, som plantet poteter paa «Wildborgengen», et navn som siden blev forvansket til Valborgengen. Paa grund herav er da siden sagnet om Axel og Valborg blit stedfastet i Tønsberg. Ovennævnte hule i slotsfjeldet strækker sig efter sagnet tvers gjennem fjeldet, og en kat skal engang ha gaat ind gjennem den østlige aapning og kommet ut igjen i vest, men var da ganske haarløs. (Se Emil Olsen, Slotsfjeldet ved Tønsberg, 1909, s. 16.) Inde i hulen siges at være et vand. Efter sagnet skjulte munkene sine skatte i hulen. Den bekjendte Baglerbrønd pibler ut av den vestlige del av fjeldet.

Blandt befolkningen staar der endnu stor respekt av hulen. For nogen aar siden fik en arbeidsløs mand anmodning om at rense den for sten og grus, men negtet at indlate sig herpaa.

(Ved overlærer Emil Olsen, Tønsberg.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *