Internt referansenummer: 30.10.2014 – Mail
Kilde:
Gunnar E. Kristiansen

 

Smal Hans; Røvik avholdslags handskrevne blad

Av

Gunnar E. Kristiansen

Smal Hans nr  1 

Smal Hans; Røvik avholdslags handskrevne blad, kom med sitt første nummer 30. mars 1944 og ble da redigert av Knut Utheim (1916-1995). Vi kjenner ikke til hvorfor laget valgte å starte ei medlemsavis kun beregnet for opplesning på medlemsmøtene akkurat det året, men vi kan jo tenke oss at tre års okkupasjon med tildels dårlig tilgang på det frie ord, kan ha vært en av beveggrunnene. Men helst var det nok for å kunne ha et organ som kun var lagets, der medlemmene kunne gi uttrykk for egne – og andres meninger omkring avholdssaken. Navnet fikk ikke avisa før 6. juli 1944.

Fram i striden

Knut Utheim som var født i Kristiansund, var 28 år da han – enten ble pålagt – eller påtok seg å redigere og skrive den første utgaven av avholdslagets handskrevne avis i mars 1944. Som den første bidragsyter til avis nr. 1 hadde han valgt ut et dikt innsendt av en av Røviklagets eldre, trofaste medlemmer. Den da 67-årige Ingeborg Stenløs, som ble 74. kvinnelige medlem i Bolsø Totalafholdsforening i 1892, det året hun fylte 15 år hadde skrevet av fire vers av diktet «Fram i striden». Manende og agitatorisk gir forfatteren uttrykk for at «Det er ennå mangt å gjære / rundt omkring i lyd og lag./ Derfor lyt det ingen væra/ som står gjærandlaus i dag.

Ingeborg Stenløs 1965

Ingeborg Stenløs.

Så følger et par korte artikler som har stått på trykk i Det Norske Totalavholdsselskap sitt hovedorgang Menneskevennen, før signaturen Torny får avslutte; også hun i verseform, om enn noe mer hakkende enn «Fram i striden»:

Kjære avhaldsfolk!

Lat oss stå fast og saman stride./Vi hev ei stor opgave./ Lat oss bed i saman om å få brennevinet – bort – / for det er stor sorg når slikt kjem inn, /blant ungdomen og folket, og landet vårt./ Lat vi og vi er få halde fram,/ om det blir motbør.

Avis nr. 2

15. mai 1944 var det S. Senningsen som redigerte «Røvik avholdslags handskrivi blad». Om det var han/hun som hadde forfattet den avisas første stykke, kan vi ikke se, men den handlet om Asbjørn Kloster og hans store gjerning med å starte totalavholdsrørsla i Norge.

Også dette nummeret har en del dikt; blant annet et sterkt manende dikt der siste vers viser at dette må være henta fra DNTUs sangbok

«For det er avholdsungdomen, som nå toger fram med friskt og freidigt motvi går til kamp for folk og hjem. Og det skal alle se, nå kommer D.N.T. Nå kommer D.N.T.»

«Smal Hans» fra avis nr. 3

Ikke før det var blitt Torny Utheim sin tur til å være redaktør fikk bladet navnet Smal Hans den 6. juli 1944.

Torny Fredheim ble født i 1914 og ble tidlig med i rørsla. Vi ser gjennom det hun skrev 6. juli 1944 at hun er sterk i troen på at totalavholdssaken skal vinne fram der hun referer fra medlemsfesten 17. mai og især fra «ungdomens laurdagskveld» 24. juni 1944:

«Det var den messt lærerike kvell vi hev havt på lenge. I korte trekk skal eg prøve og fortelja litt. Vi reiste innover til Nesjestranda slik i 8-tida om kvelden. Det var fint og stille vær, Der var mykje folk alt samla på bedehuset. Dei som var med på turen sat lengst fram, og dei var alt 40 stk. Sunde byrja. So song vi alle so det ljoma. Kort tale av kontorsjef Vodsund. Talen dreide seg om ungdomens livsglæde. So song vi. Etter det var det opplese eit dikt av Alma. Det var ekte Rindarøyningmål og ho fekk stort bifall. So spela ho Sina på orgel, og igjen bifall. Osnes synger og Sunde spelar so sangen om fedrelandet.

So vart det premieutdeling, var Sunde som førte ordet og då hadde h an dei messt kostelege ord etter dei andre, kan ikkje oppta tiden med og fortelja alt, men til slutt fekk lærer Osnes titelen for idrettsstevnets «jumbo». Det satte kronen på verket, forsamlingen stor-skratta, bifallet var med andre ord «glimrende», ja, ja. So vidare ho Elsa skulle lesa om «ho mor», visst eg ikkje husker feil. «Bifall». Etter dette var det leirens sangkor som song tre songer. Det var eit flott resultat, når en tenkjer på eit par timars øving. Sunde takka som til slutt for at det var so mange som kom. Minnte som om gudstenesta i kyrkja klokken 11. Slutt.

Her lyt eg nok også slutte, for no det er vel lei for lenge sidan, det er nok berre vår kjære «Smal Hans» som synes det er svært, til lenger eg skriv so eit vers lyt eg skrive so fær de ha det so bra då. Kjære fråhaldsfolk».

Verset hun refererte til var henta fra ei sangbok – og handlet om vår, sommer og livsmot.

Torny Stenl s og Knut Utheim  r 1939

Torny og Knut

Langt mellom avisene

Vi så at nr. 3 kom i juli 1944, så vet vi ikke når nr. 4 kom, bare at den ble redigert av E. Gaupset, der E-en kan ha stått for Edel som om dette var Edel Gaupset, da var 19 år. Hun skrev en ungdomsnovelle om de to som var kjær, men der han svikta henne gjennom å ha blitt påvirka av dårlige kamerater. Han tar heldigvis til vett – og frøken E. Gaupset kunne så levere stafettpinnen til Marit Senningen som fikk oppgaven med å redigere Smal Hans nr. 5 som kom ut til Røvik Avholdslags årsmøte 17. februar 1945.

Det livnar i lundar

Så ser vi at I. Lillevik hadde fått i oppdrag å redigere avis nr.6, som vi heller ikke vet når kom ut, men at det må ha vært i 1945 forstår vi av versestrofen han avslutter innlegget sitt med:

Gud signe då verket!/Dei veike og sterke/stå hand no i hand./Når vondskapen røme/vårt frigjorte land!.

Avis nr. 7 ble redigert av M. Gussiås og kom «i handelen» 29. mars 1945. Dette eksemplaret bar tydelig preg av det sterke og engasjerte forholdet medlemmene av Røvik Avholdslag den gang hadde til sin Gud. Avisa startet med et stykke redaktøren hadde klippet fra Norsk Misjonstidende. Det handlet om presten som ikke ville konfirmere en tilbakestående pike hvis foreldre var døde. Hennes tante som var nå blitt «mor» tok presten i skole og fortalte om hvordan denne «stakkaren» hadde snudd opp ned på heimen deres med sin enfoldige bønn. Etter å ha påhørt forklaringen om de store endringer i heimen til kafevertinnen utbrøt (selvsagt) presten rørt «Min beste frue, piken skal konfirmeres».

Nå gikk det bare to måneder til neste nummer som ble ei eksepsjonelt stor avis på 22 fullskrevne sider under redaktør E. Gaupset. Denne gangen bød hun på tre innledende dikt, en avholdsnovelle og to dikt til avslutning.

Det nasjonalromantiske hadde slett ikke sluppet taket i romsdalingene, noe et vers av diktet Romsdal viser oss:

«Om eg var ho Guri og du var han Per?/Vi bøyer vårt kne, og for Romsdal vi ber./ I hjarta då logar ein varde som brenn./Ei bøn, attåt bøner, og Romsdal stend.»

Stagnasjon

De to siste avisene; nr. 9 og 10 som kom våren 1946 bar preg av hastverksarbeid – innlimte utklipp fra diverse aviser.

Kilder

Protokoll for Røvik avhaldslags handskrivi blad: 30.03. 1944-Nr. 10 (1946). Utlånt av Molde og omegn Avholdslag v/ Jostein Ukkelberg

Medlemsfortegnelse (Bolsø Totalafholdsforening) 1884-1902. Utlånt av Molde og omegn Avholdslag v/ Jostein Ukkelberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *