Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

”Smithebakken” i Homansbyen

smithebakken_i_homansbyen.jpg
P. R. Urbo pinxit ca. 1870. Lysmaal 20 x 13,5 cm.

Seet fra øst. Heegdehaugsveien, op fra forgrunden, svinger skarpt til venstre bakom knausen (dens videre løp herfra fik i 1879 navnet Professor Dahls gate). Fra krysset paa skraa opover langs gjærdet Bogstadveien. Til høire langs gjærdet Underhaugsveien.

Til høire «Galterudhaugen», populært kaldt efter tømmermester Peter Galterud, som her paa parcel fra Nedre Blinderen i 1856 bygget det store træhus i 2 stokverk paa høi kjælderetage, nu Rosenborggaten 1. Her bodde sogneprest Johan Christian Heuch fra 1883 til han i 1890 flyttet som biskop til Christiansand. Det gamle 2 etages træhus lidt vestenfor, Rosenborggaten 2, var i mange aar eventylfortælleren P. Chr. Asbjørnsens bolig; her døde han i 1885, og i 1902 blev huset nedrevet. Mellem disse hus gaar Rosenborggaten brat ned til Bogstadveien, ret overfor kjøbmand Köckeritz’ løkke, hvis vaaning og lysthus saavidt skimtes, Til venstre paa knausen sees halvparten av kaptein Just Gude-Smiths murvilla; han er Smithebakkens» eqonym. Nedenfor stikker lidt frem av kjøbmand O. Syvertsens dengang 2 etages murgaard paa hjørnet av Josefines gate, som danner vestre grænse for Homansbyens villakvarter. Det var ved synet av denne gaard Welhaven utbrød: «Nei, se mig til den borger blandt snobberne!»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *