Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte IX

Smiths forrige Løkke ved Frogner. 1894.

smiths_forrige_lokke_ved_frogner_ix.jpg


Løkken, hvis bygninger lå syd for nåværende Stadion, hørte opprinnelig til Frogner og ble da kalt Nordengen. I 1789 ble denne forpaktet av kjøpmann og stadskaptein Lars Smith som trolig lot bygge husene på hver side av innkjørselen. Den vestre av disse — gjengitt ovenfor — var delvis innredet til bolig men manglet takark som ellers var vanlig på slike bygninger. Smiths sønn Jacob sa opp forpaktningskontrakten 1860. Husene ble imidlertid stående til begynnelsen av vårt århundre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *