Internt referansenummer: 19.09.2011 – BOK
Kilde:
Møter med puken og andre folkeminne fra Finnskogen
Olaf Erling Sunde
Med forord av Kåre Sveen (Klikk her for å lese «Forordet»
Utgitt i samarbeid med Glomdalsmuseet
Lokalhistorisk forlag 1996
ISBN 82-7404-095-3

Søll-Kaisa kalte dæm ei kjæring

Søll-Kaisa kalte dæm ei kjæring en gong såm spara opp alle søllskjellinga ho kåm åver. Da mann hennes, Søll-¬Finn, do, var de et fælt spetakel å få ‘n teil kjærka. Dåm sætte både ein å to heister fære, men like fast stog doningen. Teil slute lausne de å bar i vægen leill, å da gikk de i eitt tanande reinn så skomme valt tå heista.    

(Kilde: Reinhardt Torp (81 år) Grue Finnskog)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.