Henten fra:

”SAGN FRA STJØRDALEN FRA EN SVUNNEN TID I OG II” Av Ivar Nilssen Værnesbranden

Borte paa Leksdals almenning, ret syd for ”Julkleivan”, ligger Svaleskaret eller ”Svulluskale”, som det heder i bygdens maalføre. Det fortælles at borte i ”Svulluskale” findes en forgjemt sølvgrube, der skal være drevet før den sorte død herjede dalen. Siden er den trods ihærdige efterforskninger der i trakterne ikke fundet, og lar sig vel vanskelig finde; thi ethvert spor er udvisket – taus gjemmer naturen paa sin skat, og saga har glemt, hva den vidste.

At den gjemte sølvgrube er værdifuld fremgaar av et sagn som siger, at en nat blev der til vagten paa Kongsberg sølvværk sagt:

–    Jeg har en søster i ”Svaleskar” som er meget rigere end jeg”

Tør vi tro disse ord, var denne naturrigdom værd en mer ivrig efterforskning end hidtil.

End mand fra Leksdalen, som engang kom fra ”Jøssaasen”, blev stanset av noget overnaturlig derborte i ”Skalet”. Han saa gruben og smelteriet, og det blev han fortalt, at gruben engang i tiden skulde findes av to tvillingbørn fra Dybvad. Han maatte love, at han aldrig skulde aabenbare denne hemmelighed; men han har sagtens ikke holdt ord: thi hver mand borte i Leksdalen kjender jo denne historie.

Det siges at folk har set saameget og ligeledes hørt underjordisk hamring og banking derborte, gruben hører altsaa de underjordiske til og den, som kan være der St. Hansnatten mellom kl.11 og 12 kan finde den; men da maa absolut taushed iagttages ellers nytter det ikke.

Med det samme kan fortælles, at borte i Koksaasen ovenfor By brænderi skal paa et vist sted hænge en kobberkjedel fuld av sølvpenge. Den lar seg ogsaa finde i St. Hansnatten mellom kl.11 og 12. Engang, saa fortælles , var to mænd der oppe en St. Hansnat. De fik se kjedlen, som hang paa en jernstang nede i en revne i berget. Med stor møie og besværlighed fik de fat i ørene på kjedled; men til alt uheld sa den ene:

–    Nu fik jeg et godt tak i den.

Straks var rigdommen borte og slukørede gikk de hjem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *