Internt referansenummer: 21.01.2014 – Notater
Kilde:
Notater forfattet av:
Bjørn R. Krogstad
7530 Meråker

Stadnavn på Stordalen

 

Stadnavn er historie. De kan gi oss fortidig kunnskap, forståelse – og ikke minst opplevelse. Skrevet i samsvar med den nedarva uttalen, gir navna også sjølrespekt og kulturell sjøltillit til lokalsamfunnet. Derfor skal en ta med en del stadnavn fra Stordalen.

Kluken er det største fjellet på Stordalen med sine 1110 moh. Kluken nevnes i 1742, men er nok atskillig eldre enn det. Professor Bugge meiner Kluken kommer av det gammelnorske Kludki som betyr fjell eller berg. Med andre ord noe som stikker opp eller fram. Kluken er et grensefjell og er Sveriges vestligste punkt nordafjells.

Gilsåa er også et gammelt navn. Ordet betyr åa som renner gjennom gjel. Den gav fra 1770 til 1879 naboskap og kraft til Gilså smeltehytte. Gilsåa har også gitt navn til gardene Gilland og Gilset. Land- og set-gardene kan være over tusen år gamle. Det gir hint om at Stordalen kan være minst like gammel. Men Gilland og Gilset (kalla Ospåsen i dagligtalen) kan også ha blitt navna  da Stordalen ble gjenrydda etter ca 1750. Sånn sett er navna bare litt over 200 år gamle.

Gjemse kan være av de eldste navna på Stordalen. Ordet betyr noe sånt som vinterlandet eller vinterboplassen, og ordet kan gå tilbake til urnordisk tid (200-700 e Kr) Kanskje ble staden da bebodd av de folka som dreiv jernsmelting på Stordalen. Gjemse kan på samme måte som Gilland og Gilset være ei oppattkalling fra den tida Stordalen ble gjenreist som eget samfunn (e 1750)

Ønsker du å besøke Stordalen, er Ståløya den første garden du kommer til. Den ble oppretta omkring 1825 og tilhører såleis andregenerasjonsheimene. Det er noe uklart hva navnet betyr. Stål står lokalt for ei atskilt avdeling i en låve. Såleis kan en på mårråkmål si: «Mi låog borti høyståli, for borti koinnståli va de itj plass.» Siste del av navnet blir brukt om en låg strekning med frodig plantevekst langs ei elv. Dette stemmer da også med forholda rundt garden. Ståløya skulle da kunne bety den «låglendte,» frodige sletta ned mot ei å der det stod en låve. Med Steinøya og Storøya skulle det da bli likeens – slik at Steinøya da må bety den steinete sletta langs elva. Tilsvarende må Storøya representere ei heller omfattende flate ved et vassfar.  

Koidalen er navnet på en gard som ble oppretta omkring 1790. Kallinga koie betyr imidlertid gamme og forteller at Stordalen gjennom lange tider har blitt bebodd av samer.

Stordalsvold mellom heiter i dagligtalen Nilsan. Det har sammenheng med at den første bureiseren hette Nils Johnsen (f 1741) og kom fra Rennebu. Nilsan skulle da bety heimen der Nils og hans familie bodde. Heilt fram til i dag har Nils sine etterkommere bodd på garden. Denne måten å benevne en heim på fikk etter hvert aksept og danna skole. Andre garder fikk derfor liknende kallinger. Her kan en nevne – Klemmetan, Mekkelan og Hallvaran. Det var likevel ikke bestandig slik at heimene ble oppkalt etter første bureiser.

Falkfangarvola ligger på grensa mot Tydal kommune. Navnet forteller om den fangsten som profesjonelle nederlandske jegere dreiv der på 1700-tallet. Fuglene ble levert til fyrstelige personer nede i Europa. Den høgste toppen rager 1027 moh.

Rangla renner gjennom Rangeldalen, og trakta utgjør Meråkers sørøstre hjørne. Området er i dag gjort til naturreservat. Rangla består av orda vrang og ill og betyr elva som bukter seg fram. Rangla fortsetter inn i Sverige og videre ned i Enan. Vatnet fra Rangla ender til slutt i Bottenhavet/Østersjøen.

Litteratur/kilder: Jørn Sandnes og Ola Stemshaug: Norsk stadnavnleksikon
                           (1976)
                           Brev fra Arnold Dalen (2013)
                           Bjørn R Krogstad: Gard og gruve, Fra de tidlige tider til 1874
                           Bygdebok for Meråker, bind 1 (2002)
                           Bjørn R Krogstad: Heim og slekt, Bygdebok for Meråker, bind
                           4, (1995 og 2007)
                           Norge-serien, 10091 Stjørdalen, Kartside 32M14, Nordeca
                           (2011)
                           Turkart Meråker Sør, Ugland IT (2010)

Bjørn R Krogstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.