Internt referansenummer: 30.11.2014 – BOK
Kilde:
Bjørn og varg i Selbu og Tydal
Utgitt av Selbu og Tydal Historielag
Illustrert av Kolbjørn Lien
I kommisjon hos F. Bruns Bokhandel Forlag
Trondheim 1963
Klikk her for å lese ”Forordet”
Klikk her for linking til Selbu og Tydal Historielag

 

Statistikk om bjørn

Ved M. EMSTAD

 

Ifølge oppgave fra Statistisk Sentralbyrå er det fra 1846 til og med 1932 skutt 8039 bjørner i Norge. Det blir i gjennomsnitt 90 bjørner pr. år. I den tid var det skottpremie for bjørn. Fra 1932 til 1959 er det skutt 40 bjørner, i 1918 10 stk. Etter byråets oppgaver har det ikke vært felt bjørn eller ulv i Selbu og Tydal etter 1886. En vet likevel sikkert at det er felt ulv etter den tid. Herman Flønes skjøt en i Varghaugene i 1912. 11931 ble det til byrået sendt inn rapport ang. pelsdyr fra lensmennene. Lensmannen i Selbu skrev da: «Inntil 1860-70-årene var det almindelig med bjørn her. Den siste blev skutt i 1884. Bjørnen blev utryddet ved jakt. Det er dog sett spor etter en som hadde passert fjellene her sommeren 1930.»

Om ulv skriver lensmannen: «Ulv forekommer her nærmest periodevis og antas å komme fra Sverige. I år (1931) har man merket 4-5 dyr som har opphold her i fjellene. Det er av lappene oppsatt en ekstrapremie på kr. 100 for hver ulv som blir felt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *