Internt referansenummer:B-000013
Kilde:
Rutebåtene på Telemarkskanalene
Av: Harald Lorentzen
 Thor Hansen
 Per Svein Bratsberg
Utgitt på ”Eget forlag” i 1985
Klikk her for å lese om forfatterne
Klikk her for å lese forordet

«Statsraad Stang» begynner sin fart


Så opprant dagen alle ventet på, 12. mai 1852, da skipet for første gang gikk i ordinær rute Fjærestrand-Tangen i Heddal. Avgang var klokken 8 om morgenen og med retur 12 timer senere til utgangspunktet Fjærestrand. Skipets første kaptein var Engebret Aslaksen fra Klovholt.

Det var noe nytt og ukjent både for passasjerer og mannskap. Men trass i at skipet første uken drev i land og fikk ødelagt skovlene, ble tiltaket en suksess, med opptil 200 reisende hver dag. Allerede første år gikk det med overskudd. Det ble fraktet 14 781 passasjerer og 13 784 tonner gods.

Foruten «STATSRAAD STANG» hadde selskapet 13 prammer og lektere samt 2 kull- og vedskur.

Det var ikke bare bønder og handelsreisende som brukte båten den første tiden den gikk. «Correspondenten» skriver i 1854: «Dampskipet i fart mellom Fjærestrand og Hitterdal er en så vakker en tur at lystreiser ofte har funnet sted de to somrer driften har vart ved».

Datidens turister var vel malere, poeter og andre som søkte inspirasjon i den vakre Telemarks-naturen.

Passasjerfraktene steg hvert år og lastetilgangen var upåklagelig. Etter bare tre års drift kunne man presentere et årlig overskudd, selskapets økonomi syntes trygget.

Sesongen var imidlertid kort, isen og dagslyset satte en stopper for driften om vinteren.

I 1852 fantes det bare en brygge, nemlig Tangenbryggen i Heddal, som var et knutepunkt i kommunikasjonen, med den sterkt trafikkerte vei fra indre Telemark. På de øvrige stoppesteder var man nødt til å ro ut til dampskipet. Det ble bygget nye brygger etter hvert som årene gikk, men ennå var det skepsis til å la dampskipet legge til land, av frykt for at gnister fra skorstenen skulle antenne bebyggelsen.

Ved kongelig resolusjon av 1854 ble det bestemt at det skulle bygges en kanal i Løveid. Den 1. mai 1861 sto hele anlegget ferdig, og vannveien fra Hitterdal til Skien var et faktum.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *