Internt referansenummer: 29.04.2011 – B
Kilde: norske sagn
Redigert av: DR. PHIL. R. TH. CHRISTIANSEN
Forord av: PROFFESOR DR. KNUT LIESTØL
Samlet ved ALLERS FAMILIE-JOURNAL
H. ASCHEHOUG & CO (W.NYGAARD)
OSLO 1938
TEGNINGER AV ASLAUG TRANHEIM OG SVEIN BURAAS
OMSLAGSTEGNING AV HENNING GRAN
Klikk her for å lese “Forordet”.
Klikk her for å lese “Innledning”.

Stenen ved Mariendal

I gamle dager da Olav den Hellige reiste omkring og kristnet landet, var bøndene på Ringsaker svært plaget av stortrollet i Sebergåsen. Trollet røvet både folk og fe, og gjorde skade både på redskap og avling. Det blev da til slutt så at de gjeveste av bøndene bestemte sig til å sende bud efter Olav den Hellige; for de hadde hørt at han skulde være god til å tyne både troll og fantepakk.

Kongen blev glad da han fikk dette bud fra bøndene på Ringsaker, for det var just storbøndene og småkongene på Hedmark som hadde stått ham imot, og han kan vel ha tatt budet som et tegn på at det begynte å lysne i hedenskapet også oppe i Mjøsbygdene. Han drog avsted med det samme, fulgt av sine folk. På Ringsaker blev han godt mottatt av folket, og flere lot sig kristne samme dagen.

Tredje dagen efterat han var kommet, samlet bøndene sig til ting; de lot sig døpe, og det blev bestemt at bøndene skulde sende sine husmenn og folk til kongen så han kunde få hjelp til å bygge en kirke for bygden. Det gikk fort med arbeidet, og på fire måneder, heter det, blev Ringsakerkirken reist.

På den søndagen kirken skulde innvies, lød for første gang kirkeklokkene der i bygden, men det likte ikke trollet i Sebergåsen. Der kom et bulder deroppe fra, sterkt som et tordenvær, det var trollet som blev sint over å bli forstyrret. Til slutt blev det så sint at det rev løs en stor, diger sten og kastet den efter kirketårnet. Stenen hadde god fart, men helt frem nådde den ikke, den falt ned ved Mariendal, og der blev den stående som en stor bautasten.

Da trollet hørte at klokkene ringte videre, blev det så sint at det sprakk. Det var en ny tid som var kommet, og der passet ikke troll lenger. Men Ringsakerfolk sier at denne stenen ved Mariendal snur sig hver søndag og helg, når de begynner å ringe med kirkeklokkene.    

Optegnet ved Axel Berner,Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.