Internt referansenummer: 19.06.2010 – A
Kilde:
Dæ æ alldeles sant – historier frå Alvdal.
Samlet og nedskrevet av Erling Måna
Illustrert av Unni_lise Jonsmoen
Trykk:
AlvdalBok- og Papirhandel A/S
November 1992
Klikk her for å lese «Forordet»
Klikk her for å lese «Etterordet»

Stor forskjellsbehandling…

 

Halvorsen var frå Bergen, og’n var gift med’n Mille Steivang.

Han hadde kjøpt Follmoen, men var ingen gardbrukar. Derfor solgte’n bruket åt’n Anna og’a Ola. Men han held att ‘i stue på småbruka der’n drev småhandel.

Nesten dagstøtt gjekk’n borti Follmoa og fekk seg kaffe og bite-ti. Mens’n satt der en sommårsdag, ferdig med kaffedrøkkingen, kom’n Per Sira. Han studerte jus i Oslo og var sjelden gjest uti Follmoa.

Lær’inna bad tjenestjenta finne flere kakslag og legg på fatet, og koke kaffe åt’a Per.

Dette så Halvorsen, og han vart dødeleg fornærmet. Han gjekk hematt og skrev brev åt’n Anna. Der beklagde’n inderleg den fryktelige forskjellsbehandlinga han hadde vørte utsett for.
Men han avsluttet brevet i mer tilgivende ordelag:

– Men, – thi jeg ved, Anna, at Di indeni Demses bryst haver et edelt hjerte bankende, men jeg kan ikke fordra det lille stygge menneske Di haver i Demses tieneste!

Det var Berit Hågensbakken som var jente oppi Follmoa den gongen, og’n gamle Anton Sira kalte alltid etter dette Berit, «det lille stygge menneske’.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.