Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden

Stortingsmenn i Krødsherad

1.    Gårdbruker Torkild Olssen Bjøre, født i 1817, deltok meget i det kommunale fellesstyre med Sigdal, og var ordfører i herredstyret i 1850-årene. Han var også stortingsmann i 1854 og var efter sin tid en oplyst mann, og arbeidet for folkeoplysningens fremgang. Han døde i 1862 og efterlot sig et godt minne.

2.     Gårdbruker Rejer Nielssen Leir, født i 1826, var meget benyttet til kommunale gjøremål, og var stortingsmann i 3 perioder. Han blev første gang valgt i 1876, i 1879 og 1882, tilsammen 9 år. Han var medlem av ”riksretten” i 1884, og har sin andel av det heldige utfall som denne rettsavgjørelse medførte for vårt folk og land. Han døde i 1900.

3.     Gårdbruker Truls Aslessen Strand, født i 1854, hadde mange tillidshverv i sin kommune. Da Krødsherad blev eget, selvstendig herred i året 1900, så var han den første ordfører der. Ved stortings-valget i 1903 blev Truls A. Strand valgt som første representant for Buskerud, og var på stortinget i det minneverdige år 1905, men han døde i dette år. Han var en særdeles dyktig og rettskaffen mann i all sin gjerning, og var aktet og ansett av alle.

En bautastein bør reises ved Olberg kirke eller ved herredshuset der i bygden, og innhugg i den navnene til de 3 foran omtalte menn; ti disse har i ord og gjerning utført et verdifullt arbeide for vårt folk og land. La steinen bli så høi at der er plass for flere navne i de kommende tider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *